ตะกร้าสินค้า

คุณสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนสินค้าจากรายการด้านล่างได้

สินค้า ราคา จำนวน ราคารวม
ไม่มีรายการสินค้าที่เลือกไว้

฿ 135.00

฿ 115.00

สินค้าหมด

ISBN978-974-02-0369-8
ปกหนังสืออ่อน
กระดาษกรีนรีด
จำนวนหน้า144 หน้า
น้ำหนัก200.00 กรัม
กว้าง14.60 ซม.
สูง25.00 ซม.
พิมพ์ครั้งที่พิมพ์ครั้งที่ 5 : สำนักพิมพ์มติชน กรกฎาคม 2552
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์มติชน

เจดีย์ความเป็นมาและคำศัพท์เรียกองค์ประกอบเจดีย์ในประเทศไทย

ผู้เขียน : ศาสตราจารย์ดร.สันติ เล็กสุขุม

หมดสต๊อก
ความเป็นมาและคำศัพท์เรียกองค์ประกอบเจดีย์ในประเทศไทย

"สอบค้นความเป็นมา และคำศัพท์ เรียกองค์ประกอบเจดีย์ ในประเทศไทย

นับเป็น ""สารานุกรม"" เล่มเล็กเกี่ยวกับ เจดีย์ ที่ผู้สนใจศิลปวัฒนธรรมไทย

ไม่ควร พลาด!

ให้ความรู้พื้นฐานอย่างตรงไปตรงมา ด้วยความสั้นกระชับว่าบรรดา

สถูปเจดีย์ที่สร้างกันมา-ไม่ว่าจะทรงใด-ในประเทศไทย มีองค์

ประกอบอย่างไร และองค์ประกอบเหล่านั้นมีชื่อเรียกหากันอย่างไร

เป็นความรู้สำหรับนักศึกษาทางด้านนี้และผู้สนใจในศิลป

วัฒนธรรมไทย หากปราศจากความรู้ในชั้นนี้แล้ว การที่จะพยายาม

ไปเข้าใจถึงความหมายในเชิงสัญลักษณ์ของพระสถูปเจดีย์ก็เป็นเรื่อง

ความพยายามที่ปราศจากรากและฐาน"