ตะกร้าสินค้า

คุณสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนสินค้าจากรายการด้านล่างได้

สินค้า ราคา จำนวน ราคารวม
ไม่มีรายการสินค้าที่เลือกไว้

฿ 240.00

฿ 204.00

สินค้าหมด

ISBN978-974-02-0745-0
ปกหนังสืออ่อน
กระดาษกรีนรีด
จำนวนหน้า304 หน้า
น้ำหนัก345.00 กรัม
กว้าง14.30 ซม.
สูง21.40 ซม.
พิมพ์ครั้งที่พิมพ์ครั้งที่่ 1 : สำนักพิมพ์มติชน มีนาคม 2554
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์มติชน

กรุงเก่า เล่าเรื่อง

ผู้เขียน : รศ.วรรณศิริ เดชะคุปต์ และ ผศ.ดร.ปรีดี พิศภูมิวิถี บรรณาธิการ

หมดสต๊อก
"...มีความรอบรู้และได้ประกอบการให้เกิดประโยชน์แก่โบราณคดี..."

สรรนิพนธ์งานเขียนของพระยาโบราณราชธานินทร์ฯ งานเขียนของพระยาโบราณราชธานินทร์ฯ ที่เป็นหลักของการศึกษาประวัติศาสตร์โบราณคดีอยุธยาก็คือ “อธิบายแผนที่พระนครศรีอยุธยากับคำวินิจฉัยของพระยาโบราณราชธานินทร์” เป็นหนังสือคู่มือของการศึกษาประวัติศาสตร์และโบราณคดีของเมืองพระนครศรีอยุธยาตราบเท่าทุกวันนี้ ยังมีงานเขียนอื่นๆ ของท่าน ที่ไม่ค่อยรู้จักกัน แต่มีความสำคัญมิใช่น้อย เพราะได้สะท้อนภาพของนักปกครอง นักประวัติศาสตร์ และนักโบราณคดีที่ “เดินดูทั่วทุกหัวระแหง” อย่างแท้จริง ดังที่ปรากฏในหนังสือเล่มนี้ ข้อเขียนของท่านนี้จะช่วยทำให้เห็นภาพและเข้าใจความเป็นเมืองสังคมของอยุธยาในอดีตมากขึ้น พร้อมกันนั้นก็ฉายให้เห็นคุณลักษณะวิธีการทำงาน ตลอดจนการเก็บข้อมูลที่ละเอียดรอบคอบสมกับเป็นนักปราชญ์คนสำคัญของเมืองพระนครศรีอยุธยา