ตะกร้าสินค้า

คุณสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนสินค้าจากรายการด้านล่างได้

สินค้า ราคา จำนวน ราคารวม
ไม่มีรายการสินค้าที่เลือกไว้

฿ 140.00

฿ 119.00

สินค้าหมด

ISBN978-974-02-0777-1
ปกหนังสืออ่อน
กระดาษกระดาษกรีนรีด
จำนวนหน้า96 หน้า
น้ำหนัก155.00 กรัม
พิมพ์ครั้งที่พิมพ์ครั้งที่ 1 : สำนักพิมพ์มติชน มิถุนายน 2554
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์มติชน

สายน้ำพระทัยไหลนิรันดร์

ผู้เขียน : อารักษ์

หมดสต๊อก
...ธ คือเขื่อนเมตตามหาศาล กั้นสายธารกระแสทุกข์ทุกอย่างได้ คือชลประทานทองของไทย ทดพระกรุณาไปทุกทิศทุกทาง...

"สายน้ำพระทัยไหลนิรันทร์ เป็นรวมบทอาเศียรวาทราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ โดยคัดสรรจากบท อาเศียรวาท ใน มติชนรายวัน และ มติชนสุดสัปดาห์ นับเป็นกวีนิพนธ์คัดสรรเล่มแรกในรอบ ๒๔ ปี

เนื้อหาภายในแบ่งออกเป็นสามส่วน ส่วนแรก ""เย็นศิระเพราะพระบริบาล"" รวมบทอาเศียรวาทราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ส่วนที่สอง ""ผลพระคุณ ธ รักษา"" รวมบทอาเศียรวาทราชสดุดีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ

และส่วนสุดท้าย ""ปวงประชาเป็นสุขศานต์"" รวมบทอาเศียรวาทราชสดุดีสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

จะสังเกตได้ว่าชื่อของแต่ละส่วนล้วนตัดมาจากบทเพลงสรรเสริญพระบารมีทั้งสิ้น แสดงให้เห็นถึงความใส่ใจและความคิดสร้างสรรค์ที่มีต่อผลงานชิ้นนี้ของ อารักษ์ เขาได้ถ่ายทอดพระราชกรณียกิจและพระมหากรุณาธิคุณของทั้งสี่พระองค์ไว้อย่างงดงามยิ่ง เปรียบดังสายน้ำชลประทานที่หลั่งไหลบรรเทาทุกข์บำรุงสุขของปวงชนชาวไทยทั้งมวล

"