ตะกร้าสินค้า

คุณสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนสินค้าจากรายการด้านล่างได้

สินค้า ราคา จำนวน ราคารวม
ไม่มีรายการสินค้าที่เลือกไว้

฿ 150.00

฿ 128.00

สินค้าหมด

ISBN978-974-02-0418-3
ปกหนังสืออ่อน
กระดาษกระดาษปอนด์เหลือง
จำนวนหน้า208 หน้า
น้ำหนัก255.00 กรัม
กว้าง14.60 ซม.
สูง25.00 ซม.
พิมพ์ครั้งที่พิมพ์ครั้งที่ 1 : สำนักพิมพ์มติชน กันยายน 2552
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์มติชน

เขมรถกสยาม

ผู้เขียน : ศานติ ภักดีคำ

หมดสต๊อก
สยามทั้ง "ด้านดี" และ "ด้านร้าย" ในประวัติศาสตร์กัมพูชา

" รวมบทความ จำนวน 9 เรื่อง ซึ่งผู้เขียนต้องการตั้งคำถามและนำเสนอมุมมองรวมทั้งทัศนคติของชาวกัมพูชาที่มีต่อประวัติศาสตร์ไทย-กัมพูชา ในแง่มุมที่หลากหลาย ทั้งในแง่มุมของนักประวัติศาสตร์ ภาพยนตร์ ตำนานพื้นบ้านกัมพูชา บทเพลงพื้นบ้าน แง่มุมของวรรณกรรมยุคอาณานิคมฝรั่งเศส และแง่มุมของนักวิชาการท้องถิ่นชาวเมืองพระตะบองและเรื่องเขาพระวิหาร
บทความเหล่านี้จะช่วยสะท้อนให้เห็นถึงทัศนคติและมุมมองของกัมพูชาที่มีต่อไทยในประวัติศาสตร์ไทย-กัมพูชา เพื่อความเข้าใจกันและกันฉันท์เพื่อนบ้านและเครือญาติอุษาคเนย์ เป้าหมาย
1. กลุ่มนักศึกษาด้านประวัติศาสตร์
2. กลุ่มลูกค้าที่ติดตามข่าวความสัมพันธ์ไทย-เขมร"