ตะกร้าสินค้า

คุณสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนสินค้าจากรายการด้านล่างได้

สินค้า ราคา จำนวน ราคารวม
ไม่มีรายการสินค้าที่เลือกไว้

฿ 190.00

฿ 162.00

สินค้าหมด

ISBN978-974-02-0804-4
ปกหนังสืออ่อน
กระดาษกระดาษกรีนรีด
จำนวนหน้า256 หน้า
น้ำหนัก275.00 กรัม
สูง21.30 ซม.
หนา1.20 ซม.
พิมพ์ครั้งที่พิมพ์ครั้งแรก : สำนักพิมพ์มติชน, กรกฎาคม 2554
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์มติชน

Change by Design คิดเชิงออกแบบ =

ผู้เขียน : ทิม บราวน์

แปลโดย : นุจรี นาคเจริญวารี

หมดสต๊อก
การคิดเชิงออกแบบนอกจากจะทำให้บริษัทสัมผัสถึงหัวใจของผู้บริโภค จนสามารถผลิตสินค้าที่โดนใจขึ้นเรื่อย ๆ แล้ว ยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหาระดับสังคมและโลกได้ด้วย แนวคิดนี้จึงมิใช่เพียงเปลี่ยนโฉมหน้าธุรกิจ แต่ยังอาจช่วยเปลี่ยนโลกทั้งใบได้ด้วยการเปลี่ยนวิธีคิด

หนังสือ Change by Design เป็นการกระตุ้นให้ผู้บริหารและองค์กรธุรกิจต่างๆ มี Design thinking หรือความคิดเชิงออกแบบ เพื่อนำองค์กรหรือผลิตภัณฑ์ไปสู่ความเป็นเลิศและแตกต่างที่สามารถครองใจผู้บริโภคได้อย่างเหนียวแน่นมุ่งหวังให้ผู้บริหารหรือองค์กรธุรกิจปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ และคิดทะลุกรอบ จนได้นวัตกรรมที่ดีเยี่ยมและออกมาเป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการชนิดที่นอกจากตอบสนองความต้องการผู้บริโภคได้แล้วยังให้อะไรเกินกว่าที่ผู้บริโภคคาดหวังได้ด้วย ซึ่งในที่สุดจะทำให้ผู้บริโภคได้รับ “ประสบการณ์” ที่ดีจากการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการนั้นจนเกิดความจงรักภักดีในแบรนด์

การออกแบบไม่ได้หมายความถึงแค่การทำให้ผลิตภัณฑ์มีรูปลักษณ์สวยงาม แต่คือการเอามนุษย์เป็นศูนย์กลาง เพื่อให้สามารถผลิตสินค้าหรือบริการออกมาได้ตรงตามความต้องการอย่างแท้จริง ดังนั้นกระบวนการเริ่มแรกที่สำคัญคือ “การเข้าใจอย่างถ่องแท้” ในความต้องการของผู้บริโภค

ทว่ากระบวนการที่จะได้มาซึ่ง”ความเข้าใจอันถ่องแท้” ในความต้องการของผู้บริโภค ไม่อาจได้มาด้วยวิธีวิจัยการตลาดแบบเดิมๆ ที่แค่ออกไปสอบถามผู้คน แต่คือการที่ทีมงานจะต้องออกไปสังเกตพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันของผู้คนด้วย เช่นการขึ้นรถไฟใต้ดินของแต่ละคนเป็นอย่างไร เริ่มจากออกจากบ้าน จนมาถึงรถไฟใต้ดิน หรือหากต้องการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของโรงพยาบาล ทีมงานก็ต้องลงทุนไปเป็นคนไข้ด้วยตนเอง (เรียกว่าวิธีการเอาใจเขา (คนไข้)มาใส่ใจเรา)