ตะกร้าสินค้า

คุณสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนสินค้าจากรายการด้านล่างได้

สินค้า ราคา จำนวน ราคารวม
ไม่มีรายการสินค้าที่เลือกไว้

฿ 285.00

฿ 242.00

สินค้าหมด

ISBN978-974-02-0810-5
ปกหนังสืออ่อน
กระดาษกระดาษกรีนรีด
จำนวนหน้า344 หน้า
น้ำหนัก400.00 กรัม
กว้าง14.40 ซม.
สูง21.40 ซม.
พิมพ์ครั้งที่พิมพ์ครั้งแรก : สำนักพิมพ์มติชน กันยายน 2554
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์มติชน

เขมรรบไทย

ผู้เขียน : ดร. ศานติ ภักดีคำ


ว่าด้วยประวัติศาสตร์การสงครามระหว่างไทย - เขมร

ประวัติศาสตร์การสงครามในประวัติศาสตร์ไทย-เขมร ตั้งแต่สมัยก่อนกรุงศรีอยุธยาจนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ จากหลักฐานทั้งเอกสารไทยและเขมร รวมทั้งหลักฐานทางประวัติศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อความเข้าใจในบริบทและที่มาของสงคราม โดยเฉพาะมุมมองทัศนคติของชาวกัมพูชาที่มีต่อสงครามในประวัติศาสตร์

มิได้เขียนขึ้นเพื่อตอกย้ำความขัดแย้งระหว่างกันในอดีต แต่

"เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ซึ่งกันและกันโดยปราศจาก 'อคติ' เนื่องจากปัจจุบันไทย-กัมพูชา ต่างมี 'มายาคติ' และ 'อคติ' ทางประวัติศาสตร์ต่อกัน เพราะฉะนั้นในการศึกษาประวัติศาสตร์ไทย-กัมพูชา เราจึงต้องพยายามเรียนรู้ ยอมรับ ในความแตกต่างทางความคิดจึงจะทำให้ไทย-กัมพูชา สามารถอยู่ด้วยกัน เติบโตไปด้วยกัน พัฒนาไปด้วยกัน อย่างเรียนรู้และเข้าใจกัน"