ตะกร้าสินค้า

คุณสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนสินค้าจากรายการด้านล่างได้

สินค้า ราคา จำนวน ราคารวม
ไม่มีรายการสินค้าที่เลือกไว้

ISBN978-974-02-0868-6
ปกหนังสืออ่อน
กระดาษกระดาษกรีนรีด
จำนวนหน้า160 หน้า
น้ำหนัก210.00 กรัม
กว้าง14.30 ซม.
สูง21.30 ซม.
พิมพ์ครั้งที่พิมพ์ครั้งแรก ธันวาคม 2554
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์มติชน

แกะรอยคัมภีร์ ฉบับคนกันเอง ภาค ๒

ผู้เขียน : เอื้อ อัญชลี

ใหม่

เผยจุดกำเนิดของปกรณัมตะวันออก และพระธรรมคำสอนจากแดนภารตะ

นอกเหนือปรัชญาจีนและญี่ปุ่นซึ่งก่อกำเนิดอารยธรรมตะวันออกมาเป็นเวลาพอสมควร นับแต่อดีตกาลก็ยังมีอีกหลายดินแดนที่ได้ร่วมสร้างอารยธรรมตะวันออกเช่นกัน และหนึ่งในนั้นก็คือ “ดินแดนชมพูทวีป” หรือประเทศอินเดียและปากีสถานในปัจจุบัน

หนังสือ แกะรอยคัมภีร์ฉบับคนกันเอง ภาค ๒ : ประมวลยอดคัมภีร์ธรรมะ จากฝีมือการเขียนของ ‘เอื้อ อัญชลี’ จึงเกิดขึ้นเพื่อบันทึกความเป็นมาของอารยธรรมของชมพูทวีป ซึ่งถือเป็น “ภาคต่อ” ของหนังสือ แกะรอยคัมภีร์ฉบับคนกันเอง ภาค ๑ : ประมวลยอดคัมภีร์กลยุทธ์ โดยทั้ง ๒ เล่มรวบรวมจากคอลัมน์ “สามก๊กฉบับคนกันเอง” ในนิตยสาร มติชนสุดสัปดาห์

เนื้อเรื่องกล่าวถึงปกรณัมตะวันออกที่เต็มไปด้วยเรื่องราวมากมาย นับแต่เจ้าแม่ที่ปกครองทวีปเอเชียก่อนที่ชนเผ่าอารยันจะเข้ามามีอิทธิพลจนทำให้เกิดความเชื่อต่างๆ ไม่ว่าลัทธิพราหม ฮินดู จนถึงพุทธศาสนาซึ่งเป็นต้นรากของความเชื่อที่ยึดถือเหตุผล

ไม่เพียงเท่านั้น ยังเปรียบเทียบปกรณัมตะวันออกและตะวันตกว่ามีความแตกต่างอย่างไร เหตุใดเทพเจ้าของชาวเอเชียจึงที่เป็นเคารพสักการะทุกพระองค์ ในขณะที่เทพเจ้าของตะวันตกกลับมีรัก โลภ โกรธ หลงแบบมนุษย์ ก่อนจะอธิบายความเชื่อความศรัทธาของผู้คนในปัจจุบัน โดยเฉพาะคำสอนของท่านพุทธทาสซึ่งเป็นพระอรหันต์ของไทยกับนักคิดที่ท้าทายความศรัทธาของท่าน

หนังสือเล่มนี้จึงเป็นบทบันทึกที่มีคุณค่า อย่างน้อยก็เพื่อให้เห็นว่าดินแดนชมพูทวีปได้สร้างอารยธรรมไว้มากมาย แม้แต่ประเทศไทยก็ได้รับอิทธิทางศาสนาและวัฒนธรรมจากดินแดนแห่งนี้เป็นอย่างมาก