ตะกร้าสินค้า

คุณสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนสินค้าจากรายการด้านล่างได้

สินค้า ราคา จำนวน ราคารวม
ไม่มีรายการสินค้าที่เลือกไว้

฿ 145.00

฿ 123.00

สินค้าหมด

ISBN978-974-02-0875-4
ปกหนังสืออ่อน
กระดาษกระดาษกรีนรีด
จำนวนหน้า131 หน้า
น้ำหนัก185.00 กรัม
กว้าง14.20 ซม.
สูง21.40 ซม.
พิมพ์ครั้งที่พิมพ์ครั้งแรก : มีนาคม 2555
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์มติชน

พระยาพหลฯ นายกรัฐมนตรี ผู้ซื่อสัตย์

ผู้เขียน : ส. พลายน้อย

หมดสต๊อก

พระยาพหลพลพยุหเสนา เรารู้จักท่านในฐานะผู้นำในการเปลี่ยนแปลงการปกครองประเทศเมื่อ ๒๔ มิถุนายน ๒๔๗๕ ซึ่งชีวิตของท่านยังมีอะไรอีกหลายอย่างที่น่าสนใจ ทั้งช่วงและหลังก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครอง

พระยาพหลพลพยุหเสนา เรารู้จักท่านในฐานะผู้นำในการเปลี่ยนแปลงการปกครองประเทศเมื่อ ๒๔ มิถุนายน ๒๔๗๕ ซึ่งชีวิตของท่านยังมีอะไรอีกหลายอย่างที่น่าสนใจ ทั้งช่วงและหลังก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครอง

แต่เป็นที่รับรู้กันน้อย เพราะข้อมูลส่วนตัวของท่านหาได้ยาก

หนังสือเล่มนี้ จะทำให้ผู้อ่านได้รู้จักพระยาพหลฯ ในชีวิตแต่ละช่วงได้ดียิ่งขึ้นตั้งแต่ช่วงปฐมวัย เรียนทหารที่เยอรมนี ผู้นำฝ่ายทหารเปลี่ยนแปลงการปกครอง จนกระทั่งมาเป็นนายกรัฐมนตรี

ส.พลายน้อย ได้แทรกเกร็ดเบ็ดเตล็ดต่างๆ ที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆ ในแต่ละช่วงชีวิตของพระยาพหลฯ อย่างน่าสนใจ และมีความสมบูรณ์ของเนื้อหาที่หนังสือเล่มอื่นไม่มี