ตะกร้าสินค้า

คุณสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนสินค้าจากรายการด้านล่างได้

สินค้า ราคา จำนวน ราคารวม
ไม่มีรายการสินค้าที่เลือกไว้

ISBN978-974-02-0931-7
ปกหนังสืออ่อน
กระดาษกระดาษกรีนรีด
จำนวนหน้า264 หน้า
น้ำหนัก310.00 กรัม
กว้าง14.30 ซม.
สูง21.30 ซม.
พิมพ์ครั้งที่พิมพ์ครั้งแรก: สำนักพิมพ์มติชน, สิงหาคม 2555
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์มติชน

กบฏจีนจน บนถนนพลับพลาไชย

ผู้เขียน : สิทธิเทพ เอกสิทธิพงษ์


ประวัติศาสตร์อำพราง ว่าด้วย “เลือด” และ “น้ำตา” ในจลาจลพลับพลาไชย

งานเขียนชิ้นนี้พยายามมองชีวิตของจีนสยามจากมุมมองใหม่ที่หลุดพ้นไปจากกรอบความคิดเดิมเรื่องคนจีนเสื่อผืนหมอนใบหนีความอดอยากแร้นแค้น...

ประวัติศาสตร์อำพราง ว่าด้วย “เลือด” และ “น้ำตา” ในจลาจลพลับพลาไชย

งานเขียนชิ้นนี้พยายามมองชีวิตของจีนสยามจากมุมมองใหม่ที่หลุดพ้นไปจากกรอบความคิดเดิมเรื่องคนจีนเสื่อผืนหมอนใบหนีความอดอยากแร้นแค้นจากจีนแผ่นดินใหญ่เข้ามาในแผ่นดินไทย แล้วต่อสู้ทุ่มเทกับการสร้างฐานะ ทางเศรษฐกิจ-สังคมจนกลายเป็น ”เจ้าสัว” หรือ “ขุนนางชั้นสูง” โดยศึกษาชีวิตของชาวจีนระดับล่างในกรุงเทพฯ ในช่วงทศวรรษ ๒๕๐๐-๒๕๑๐ ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เกิดความเปลี่ยนแปลงทางสังคมอย่างซับซ้อนและรวดเร็ว

จนก่อให้เกิดความเคลื่อนไหวทางสังคม-การเมืองของกลุ่มชาติพันธุ์จีนในหลายลักษณะ และเป็นสาเหตุหนึ่งที่ก่อให้เกิดเหตุการณ์ “จลาจลพลับพลาไชย พ.ศ. ๒๕๑๗”

งานชิ้นนี้จะช่วยให้เราเข้าใจสีสันของชีวิตชาวจีนระดับล่างที่น่าสนใจไม่น้อยไปกว่าชีวิตของเจ้าสัวเสื่อผืนหมอนใบ