ตะกร้าสินค้า

คุณสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนสินค้าจากรายการด้านล่างได้

สินค้า ราคา จำนวน ราคารวม
ไม่มีรายการสินค้าที่เลือกไว้

ISBN978-974-02-0980-5
ปกหนังสืออ่อน
กระดาษกระดาษกรีนรีด
จำนวนหน้า208 หน้า
น้ำหนัก345.00 กรัม
กว้าง14.20 ซม.
สูง21.30 ซม.
พิมพ์ครั้งที่พิมพ์ครั้งที่ 5 : สำนักพิมพ์มติชน, สิงหาคม 2555
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์มติชน

พระประวัติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พ.5

ผู้เขียน : สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ

ขายดี

ผลกระทบจากเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.๒๔๗๕

สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพต้องเสด็จไปประทับอยู่เกาะปีนังตั้งแต่บัดนั้น ในเวลาเสด็จอยู่ในเมืองปีนัง

ผลกระทบจากเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.๒๔๗๕

สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพต้องเสด็จไปประทับอยู่เกาะปีนังตั้งแต่บัดนั้น ในเวลาเสด็จอยู่ในเมืองปีนัง

นอกจากจะทรงมีพระนิพนธ์เรื่องต่างๆ ที่มีคุณค่ามหาศาลยิ่ง ยังทรงมีพระนิพนธ์เรื่องพระประวัติสมเด็จพระนเรศวรฯ ไว้ด้วย

ด้วยทรงมีพระหฤทัยมุ่งหมายที่จะนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล ในโอกาสที่จะได้เสด็จกลับมาทรงรับราชสมบัติสืบสันตติวงศ์ในพระบรมราชวงศ์จักรี ดังมีรายละเอียดอยู่ในคำนำของกรมศิลปากรที่คัดมาพิมพ์ไว้ในเล่มนี้แล้ว

ซึ่งในหนังสือเล่มนี้ อธิบายถึงพระประวัติของพะรองค์ท่านอย่างละเอียด