ตะกร้าสินค้า

คุณสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนสินค้าจากรายการด้านล่างได้

สินค้า ราคา จำนวน ราคารวม
ไม่มีรายการสินค้าที่เลือกไว้

฿ 130.00

฿ 111.00

สินค้าหมด

ISBN974-323-616-3
ปกหนังสืออ่อน
กระดาษกระดาษกรีนรีด
จำนวนหน้า152 หน้า
น้ำหนัก145.00 กรัม
กว้าง13.00 ซม.
สูง18.50 ซม.
พิมพ์ครั้งที่พิมพ์ครั้งแรก : มกราคม 2549
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์มติชน

การเมือง "อุบายมารยา" แบบมาคิอาเวลลี (MACCHIA VELLI) ของ พระเจ้าปราสาททอง

ผู้เขียน : สุจิตต์ วงษ์เทศ

หมดสต๊อก
กรุงศรีอยุธยา หลัง พ.ศ. 2112 (ช่วงเวลาที่รู้ทั่วกันว่า เสียกรุงครั้งแรก) มีความดึงเครียดทางการเมื่องการปกครองสูงมาก ทั้งภายใน และภายนอก ความตึงเครียดภายในมาจากการเติบโตของขุนนาง ทำให้สถานะของราชวงศ์ที่มีมาก่อนไม่มั่นคง มีการชิงอำนาจทุกรัชกาล ขณะเดียวกันอิทธิพลจากภายนอกก็ทวีบทบาทสูงขึ้นทางการค้าและการเมือง นอกจากนั้นเทคโนโลยีสมัยใหม่แบบยุโรป เช่น ปืน ฯลฯ มีอำนาจมาก ส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมครั้งใหญ่ในช่วงเวลาตั้งแต่รัชกาล

กรุงศรีอยุธยา หลัง พ.ศ. 2112 (ช่วงเวลาที่รู้ทั่วกันว่า เสียกรุงครั้งแรก) มีความดึงเครียดทางการเมื่องการปกครองสูงมาก ทั้งภายใน และภายนอก


ความตึงเครียดภายในมาจากการเติบโตของขุนนาง ทำให้สถานะของราชวงศ์ที่มีมาก่อนไม่มั่นคง มีการชิงอำนาจทุกรัชกาล ขณะเดียวกันอิทธิพลจากภายนอกก็ทวีบทบาทสูงขึ้นทางการค้าและการเมือง นอกจากนั้นเทคโนโลยีสมัยใหม่แบบยุโรป เช่น ปืน ฯลฯ มีอำนาจมาก ส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมครั้งใหญ่ในช่วงเวลาตั้งแต่รัชกาล