ตะกร้าสินค้า

คุณสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนสินค้าจากรายการด้านล่างได้

สินค้า ราคา จำนวน ราคารวม
ไม่มีรายการสินค้าที่เลือกไว้

฿ 195.00

฿ 166.00

สินค้าหมด

ISBN978-974-02-1013-9
ปกหนังสืออ่อน
กระดาษกระดาษกรีนรีด
จำนวนหน้า232 หน้า
น้ำหนัก280.00 กรัม
กว้าง14.30 ซม.
สูง21.30 ซม.
พิมพ์ครั้งที่พิมพ์ครั้งแรก : สำนักพิมพ์มติชน,กันยายน 2555
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์มติชน

ตำนาน

ผู้เขียน : พิเศษ เจียจันทร์พงษ์

หมดสต๊อก

คิดให้ดี ชี้ให้เห็น

กับเรื่องเล่าเก่าแก่ ที่สืบต่อกันมา

ตำนาน

“ตำนาน” เรื่องเล่าที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เก่าแก่ยาวนาน สะท้อนถึงวิถีชีวิต ความคิด ความเชื่อ ยิ่งถ้าเรื่องไหนมีเนื้อหารายละเอียดมาก ก็จะพบกับความไม่น่าเชื่อถือ จึงทำให้นักวิชาการด้านประวัติศาสตร์บางท่าน ไม่นำมาใช้เป็นหลักฐานในการศึกษา ทั้งที่เราสามารถนำมาตรวจสอบเปรียบเทียบกับหลักฐานอื่นๆ ได้ จึงทำให้ ตำนานถูกประเมินค่าจนต่ำไปกว่าที่ควรจะเป็นหรือนำข้อมูลจากเรื่องราวในตำนาน แล้วชี้ให้เห็นว่าเรื่องนั้นได้เกิดขึ้นจริงๆ โดยไม่ได้ศึกษาทำความเข้าใจในความหมายอย่างถ่องแท้ จึงทำให้ใช้ตำนานผิดไป

คิดให้ดี ชี้ให้เห็น
กับเรื่องเล่าเก่าแก่ ที่สืบต่อกันมา
ตำนาน


“ตำนาน” เรื่องเล่าที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เก่าแก่ยาวนาน สะท้อนถึงวิถีชีวิต ความคิด ความเชื่อ ยิ่งถ้าเรื่องไหนมีเนื้อหารายละเอียดมาก ก็จะพบกับความไม่น่าเชื่อถือ จึงทำให้นักวิชาการด้านประวัติศาสตร์บางท่าน ไม่นำมาใช้เป็นหลักฐานในการศึกษา ทั้งที่เราสามารถนำมาตรวจสอบเปรียบเทียบกับหลักฐานอื่นๆ ได้ จึงทำให้ ตำนานถูกประเมินค่าจนต่ำไปกว่าที่ควรจะเป็นหรือนำข้อมูลจากเรื่องราวในตำนาน แล้วชี้ให้เห็นว่าเรื่องนั้นได้เกิดขึ้นจริงๆ โดยไม่ได้ศึกษาทำความเข้าใจในความหมายอย่างถ่องแท้ จึงทำให้ใช้ตำนานผิดไป


เพื่อใช้ข้อมูลจากตำนานได้ถูกต้อง อาจารย์พิเศษ เจียจันทร์พงษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์โบราณคดี เขียนหนังสือเล่มนี้ออกมา แสดงถึงวิธีการใช้ตำนาน โดยเฉพาะตำนานที่เกี่ยวกับการกำเนิดของบ้านเมืองผู้คน เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ โดยอธิบายถึงแนวคิดอันเป็นพื้นฐานที่จะทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องตำนาน


พร้อมบทความการวิเคราะห์ตำนานสำคัญจากทั่วทุกภาคของประเทศไทย