ตะกร้าสินค้า

คุณสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนสินค้าจากรายการด้านล่างได้

สินค้า ราคา จำนวน ราคารวม
ไม่มีรายการสินค้าที่เลือกไว้

฿ 170.00

฿ 145.00

สินค้าหมด

ISBN978-974-322-352-5
ปกหนังสืออ่อน
กระดาษกระดาษกรีนรีด
จำนวนหน้า220 หน้า
น้ำหนัก265.00 กรัม
กว้าง14.20 ซม.
สูง21.30 ซม.
พิมพ์ครั้งที่พิมพ์ครั้งที่ 5 : สำนักพิมพ์มติชน, กันยายน 2555
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์มติชน

พม่าอ่านไทย พ.5 ปรับปรุงใหม่

ผู้เขียน : สุเนตร ชุตินธรานนท์ บก.

หมดสต๊อก

นำความรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทย-พม่าในมิติมุมมองข้างพม่าออกมานำเสนอ จากองค์ความรู้ที่มีอยู่เดิม โดยผ่านบทความจำนวน ๗ เรื่อง ได้แก่

ศึกตะเบงชเวตี้และศึกบุเรงนอง, ศึกอลองพญา, เชลยอยุธยาในราชสำนักพม่า, เชลยไทยในมัณฑะเลย์, รามเกียรติ์ในราชสำนักพม่าไปจากกรุงศรีอยุธยา, บทเพลงโยธยาสามเพลงอันแสดงถึงลักษณะไทยในประเทศพม่า ดนตรีพม่ายุคจารีต และนัต : ผีอารักษ์ในสังคมพม่า

นำความรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทย-พม่าในมิติมุมมองข้างพม่าออกมานำเสนอ จากองค์ความรู้ที่มีอยู่เดิม โดยผ่านบทความจำนวน ๗ เรื่อง ได้แก่

ศึกตะเบงชเวตี้และศึกบุเรงนอง, ศึกอลองพญา, เชลยอยุธยาในราชสำนักพม่า, เชลยไทยในมัณฑะเลย์, รามเกียรติ์ในราชสำนักพม่าไปจากกรุงศรีอยุธยา, บทเพลงโยธยาสามเพลงอันแสดงถึงลักษณะไทยในประเทศพม่า ดนตรีพม่ายุคจารีต และนัต : ผีอารักษ์ในสังคมพม่า

อาจารย์สุเนตร ชุตินธรานนท์ แห่งสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งท่านเป็นบรรณาธิการหนังสือเล่มนี้เขียนในคำนำของหนังสือนี้ว่า
“เป็นเพียงความพยายามของคนไทยจำนวนหนึ่งที่ประสงค์อยากจะขยายองค์ความรู้ด้านพม่าศึกษาในแวดวงการศึกษาและการอ่านของไทย ถึงแม้ความคาดหวังนั้นออกจะดูยิ่งใหญ่เกินตัว เพราะยังมีเรื่องราวอีกมากหลายที่สำคัญ และสัมพันธ์โดยตรงต่อการทำความเข้าใจปัญหาไทย-พม่าที่ยังมิได้ถูกนำมาเผยแพร่ แต่คณะผู้จัดทำก็ยินดีที่ได้เริ่มต้น ลงมือทำความตั้งใจดังกล่าวให้เห็นเป็นรูปธรรมขึ้นได้”