ตะกร้าสินค้า

คุณสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนสินค้าจากรายการด้านล่างได้

สินค้า ราคา จำนวน ราคารวม
ไม่มีรายการสินค้าที่เลือกไว้

฿ 280.00

฿ 238.00

สินค้าหมด

ISBN978-974-02-0261-5
ปกหนังสืออ่อน
กระดาษกระดาษปอนด์เหลือง
จำนวนหน้า328 หน้า
น้ำหนัก375.00 กรัม
กว้าง14.60 ซม.
สูง25.00 ซม.
พิมพ์ครั้งที่พิมพ์ครั้งที่ 1 : สำนักพิมพ์มติชน ธันวาคม 2551
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์มติชน

พระราชชายาเจ้าดารารัศมี

ผู้เขียน : จิรชาติ สันต๊ะยศ

หมดสต๊อก
ประวัติศาสตร์ฉบับ "รื้อสร้าง" ทั้งที่ "จริง" และ "สร้างขึ้นใหม่"

การสร้างความทรงจำเกี่ยวกับพระประวัติพระราชชายาเจ้าดารารัศมีโดยพิจารณาบริบททางประวัติศาสตร์ รวมทั้งวิเคราะห์ภูมิหลังของการถวายตัว โดยเฉพาะภูมิหลังที่เกี่ยวกับอำนาจทางเศรษฐกิจ-การเมืองของเจ้าเชียงใหม่และพระมหากษัตริย์แห่งสยามในช่วงเวลาแห่งการถวายตัว มีผลโดยตรงต่อสถานภาพของพระราชชายาเจ้าดารารัศมี ทั้งในช่วงของการเดินทางและเมื่อเสด็จมาประทับในราชสำนักฝ่ายในที่กรุงเทพฯ แล้ว
นอกจากนี้ ผู้เขียนยังให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริบทอื่นๆ ที่น่าสนใจอีกมาก อาทิ ความสัมพันธ์ระหว่างพระราชชายาเจ้าดารารัศมีกับเจ้านายกรุงเทพฯ รวมทั้งความสัมพันธ์กับสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมอบหมายให้เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์จากป่าไม้ของพระราชชายาเจ้าดารารัศมี เป็นต้น