ตะกร้าสินค้า

คุณสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนสินค้าจากรายการด้านล่างได้

สินค้า ราคา จำนวน ราคารวม
ไม่มีรายการสินค้าที่เลือกไว้

ISBN9789740214977
ปกหนังสืออ่อน
กระดาษกระดาษกรีนรีด
จำนวนหน้า320 หน้า
น้ำหนัก490.00 กรัม
พิมพ์ครั้งที่พิมพ์ครั้งที่ 1 : สำนักพิมพ์มติชน กรกฎาคม 2559
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์มติชน

ลพบุรี หลังวัฒนธรรมเขมร

ผู้เขียน : ศาตราจารย์ ดร. ศักดิ์ชัย สายสิงห์

ใหม่

"...รวมทั้งอาจเป็นคำตอบอีกคำถามหนึ่งเรื่องที่มาของสมเด็จพระเจ้าอู่ทองผู้สถาปนากรุงศรีอยุธยาเสด็จมาจากไหน..."

(ศักดิ์ชัย สายสิงห์)

พื้นที่ลพบุรีแต่เดิมจะมีอิทธิพลของวัฒนธรรมขอมอยู่มาก ซึ่งหลังจากวัฒนธรรมขอมหมดไป ในช่วงกลางพุทธศตวรรษที่ 18 ถึงพุทธศตวรรษที่ 19 หรือที่เราเรียกกันว่าอาณาจักรละโว้ อันเป็นช่วงเวลาที่ลพบุรีมีการพัฒนารูปแบบศิลปกรรมเป็นของตนเอง อาจกล่าวได้ว่า พัฒนาจาก "ปราสาทขอม" สู่ "ปรางค์ไทย" หนังสือ "ลพบุรี หลังวัฒนธรรมเขมร" เล่มนี้ ผู้เขียนได้วิเคราะห์หลักฐานทางศิลปกรรมที่เมืองลพบุรี ระหว่างช่วงระยะเวลา พุทธศตวรรษที่ 18-23 ทำให้ทราบได้ว่าช่วงสมัยต้นอยุธยา ทั้งงานช่างและกลุ่มคน น่าจะได้รับอิทธิพล และมีที่มาจากลพบุรีเป็นหลัก รวมไปถึงสมเด็จพระเจ้าอู่ทองด้วยเช่นกัน ศิลปกรรมที่ปรากฏอยู่ภายในเล่ม มีความครอบคลุมงานช่างลพบุรีครบถ้วนที่สุด ทั้งด้านงานสถาปัตยกรรม งานประติมากรรม และครอบคลุมไปถึงช่วงสมัยอยุธยาตอนปลายเช่นเดียวกัน