ตะกร้าสินค้า

คุณสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนสินค้าจากรายการด้านล่างได้

สินค้า ราคา จำนวน ราคารวม
ไม่มีรายการสินค้าที่เลือกไว้

ISBN9789740215189
ปกหนังสืออ่อน
กระดาษกระดาษกรีนรีด
จำนวนหน้า312 หน้า
น้ำหนัก485.00 กรัม
กว้าง14.20 ซม.
สูง21.00 ซม.
หนา1.50 ซม.
พิมพ์ครั้งที่พิมพ์ครั้งที่1 : ตุลาคม 2559
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์มติชน

มันยากที่จะเป็นมลายู

ผู้เขียน : ศรยุทธ เอี่ยมเอื้อยุทธ


พวกเราสามารถพูดตามความคิดเรา

ได้บ้างหรือเปล่าว่าเราคือใคร

"...หนังสือเล่มนี้มีคุณูปการทางวิชาการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นเรื่อง

ชาติพันธุ์ที่สะท้อนให้เห็นว่าความเป็นมลายู - และ อาจรวมไปถึงความเป็น

ไทยด้วย มิได้เป็นไปตามมาตรฐานที่แน่นอนตายตัวโดยการนิยามของรัฐหรือ

กฎเกณฑ์ทาง ศาสนา แต่มีพลวัตตามการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการ

เมืองและตามการปรับตัว ของผู้คนเพื่อสร้างธรรมเนียมปฏิบัติที่สอดคล้องกับ

การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ในขณะเดียวกันด้วยสไตล์การเขียนของศรยุทธ ผู้มี

ความสามารถในการเล่าเรื่อง คนอ่านทั่วไปก็อาจไม่รู้สึกว่าหนังสือเล่มนี้น่าเบื่อ

หรือยากเกินกว่าที่จะทำความเข้าใจ จริงๆ แล้วอาจสนุกกับสารพัดเรื่องราวที่เล่า

ในที่นี้และบางเรื่องก็อาจดูพิสดารจุดประกายให้คนอ่านบางคนพิจารณาไตร่ตรอง

สิ่งที่ตนรับรู้มาในอดีตเกี่ยวกับคนมลายูก็เป็นได้..."