ตะกร้าสินค้า

คุณสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนสินค้าจากรายการด้านล่างได้

สินค้า ราคา จำนวน ราคารวม
ไม่มีรายการสินค้าที่เลือกไว้

฿ 320.00

฿ 272.00

สินค้าหมด

ISBN9789740215752
ปกหนังสืออ่อน
กระดาษกระดาษกรีนรีด
จำนวนหน้า384 หน้า
น้ำหนัก680.00 กรัม
กว้าง16.20 ซม.
สูง23.80 ซม.
หนา2.00 ซม.
พิมพ์ครั้งที่พิพม์ครั้งที่2 : กุมภาพันธ์ 2561
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์มติชน

ชันสูตรประวัติศาสตร์ เมื่อ คราวสวรรคต

ผู้เขียน : รศ. นพ. เอกชัย โควาวิสารัช

หมดสต๊อก

หนึ่งในความสูญเสียอันใหญ่หลวงของประเทศ คือการสวรรคตของกษัตริย์ ราชินิ และพระบรมวงศานุวงศ์ และเนื่องด้วยในอดีตเทคโนโลยีทางการแพทย์ยังไม่พัฒนาเท่าไรนัก จึงไม่สามารถที่จะระบุได้ว่า เสด็จสวรรคตด้วยพระโรคใด ทำได้แค่เพียงจดบันทึกพระอาการในช่วงใกล้เสด็จสวรรคตเท่านั้นผู้เขียนซึ่งมีองค์ความรู้ทางด้านการแพทย์ ได้สืบเสาะค้นค้วาเอกสารชั้นต้นทางประวัติศาสตร์อันเกี่ยวเนื่องกับพระอาการของพระมหากษัตริย์ทั้งสิ้น 9 พระองค์ สมเด็พระราชินี 4 พระองค์ และพระบรมวงศานุวงศ์ 4 พระองค์ แล้วนำพระอาการเหล่านี้มาวินิจฉัยทางการแพทย์ เพื่อไขปริศนาว่า "เสด็จสวรรคต เพราะเหตุใด"

ชันสูตรประวัติศาสตร์ เมื่อ คราวสวรรคต รวมบทความที่เคยตีพิมพ์ในนิตยสารศิลปวัฒนธรรม โดยเล่มนี้จะแบ่งเป็น ๒ ภาค
ภาคแรกจะวิเคราะห์สาเหตุการสวรรคตของพระเจ้าแผ่นดิน ประกอบด้วย สมเด็จพระนเรศวรมหาราชสมเด็จพระนารายณ์มหาราช และ รัชกาลที่ ๑ ถึงรัชกาลที่ ๗
ภาคที่สอง ว่าด้วยวิเคราะห์สาเหตุการสิ้นพระชนม์พระบรมวงศานุวงศ์ ใช้หลักฐานด้านเอกสารบวกกับการวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ “ผู้เขียนได้ใช้ความรู้ในหลายสาขาวิชา คือแพทยศาสตร์ประวัติศาสตร์โบราณคดี มาประสานกันแล้วเรียบเรียงออกเป็นภาษาที่อ่านง่าย แต่ก็ไม่ทิ้งหลักฐานและข้อมูลทางวิชาการ คุณค่าของหนังสือมิใช่มีจำเพาะแต่ความรู้ทางการแพทย์ โรคนานาชนิดแต่ยังสะท้อนภาพในอดีตของสังคมไทย ชีวิตความเป็นอยู่ของชาวไทยในสมัยที่การแพทย์สมัยใหม่ยังไม่มาถึงนับเป็นการเข้าถึงภาพชีวิตของบุรพชนของเราอย่างชนิดเรียกว่านักวิชาการธรรมดาคงทำได้ไม่ง่ายนักแต่คุณหมอเอกชัย โควาวิสารัช ก็กระทำ ได้อย่างงดงาม หลักฐานต่างๆ ที่ผู้เขียนได้ศึกษาวิเคราะห์อย่างลึกซึ้งน่าจะมีส่วนที่คลี่คลายปัญหาในด้านประวัติศาสตร์ ที่นำเสนอกันในหลายๆ ด้าน ดังเช่นในบทที่ว่าด้วย“กรณีสวรรคตสมเด็จพระนางเรือล่ม :อุบัติเหตุหรือลอบปลงพระชนม์”นับเป็นบทความวิชาการที่นำเสนอในทุกๆ ประเด็นสมบูรณ์ด้วยเนื้อหาสาระที่ผู้อ่านจะปฏิเสธไม่ได้เลยและบทความอื่นๆก็มีลักษณะเช่นนี้”