ตะกร้าสินค้า

คุณสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนสินค้าจากรายการด้านล่างได้

สินค้า ราคา จำนวน ราคารวม
ไม่มีรายการสินค้าที่เลือกไว้

฿ 365.00

฿ 311.00

สินค้าหมด

ISBN9789740216230
ปกหนังสืออ่อน
กระดาษกระดาษกรีนรีด
จำนวนหน้า264 หน้า
น้ำหนัก540.00 กรัม
กว้าง16.30 ซม.
สูง24.00 ซม.
หนา1.60 ซม.
พิมพ์ครั้งที่พิมพ์ครั้งแรก : สำนักพิมพ์มติชน กรกฎาคม 2561
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์มติชน

ศาลเจ้าจีนในกรุงเทพฯ

ผู้เขียน : ผศ.ดร.อชิรัชญ์ ไชยพจน์พานิช


ภาพสะท้อน "จีนโพ้นทะเล"
ผ่านสถาปัตยกรรมศาลเจ้า สมัยรัชกาลที่ ๑-๕

คำว่า "ชาวจีนโพ้นทะเล" สื่อถึงชาวจีนที่อพยพออกจากบ้านเกิดของตนเอง เพื่อไปตั้งหลักฐานในดินแดนอื่น โดยมีสาเหตุการอพยพหลายประการ เช่น ภาวะความแห้งแล้งและสงครามในบ้านเกิด ในปัจจุบันนี้กล่าวได้ว่า ชาวจีนโพ้นทะเลรวมถึงลูกหลานของชาวจีนกลุ่มนี้ตั้งถิ่นฐานอยู่เกือบทุกมุมโลก อย่างไรก็ตามถึงแม้ชาวจีนเหล่านี้ย้ายถิ่นฐานไปอยู่ดินแดนใหม่ แต่มิได้ลืมรากเหง้าทางวัฒนธรรมของตนเองโดนสะท้อนผ่านภาษาพูด อาหาร และประเพณี เป็นต้น ทั้งนี้ ศาลเจ้าที่ชาวจีนเหล่านี้สร้างขึ้นก็เป็นสิ่งสะท้อนตัวตนด้วยเช่นกัน