ตะกร้าสินค้า

คุณสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนสินค้าจากรายการด้านล่างได้

สินค้า ราคา จำนวน ราคารวม
ไม่มีรายการสินค้าที่เลือกไว้

ISBN9786168136058
ปกหนังสืออ่อน
กระดาษอาร์ต (เนื้อในพิมพ์ 4 สี)
จำนวนหน้า192 หน้า
น้ำหนัก600.00 กรัม
กว้าง22.00 ซม.
สูง29.50 ซม.
หนา1.50 ซม.
พิมพ์ครั้งที่พิมพ์ครั้งแรก : มีนาคม 2563
สำนักพิมพ์มูลนิธิ ร.พ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร

กัญชาและผองเพื่อน สมุนไพร...เพื่อระบบประสาทและจิตใจ

ผู้เขียน : ภญ.ดร.สุภาภรณ์ ปิติพร


บันทึกของแผ่นดิน 12 กัญชา และผองเพื่อนสมุนไพรเพื่อ ระบบประสาทและจิตใจ ในท่ามกลางสังคมปัจจุบันที่ผู้คนมีความเครียด วิตกกังวล ทำให้ปัญหาทางด้านจิตใจ และอารมณ์มีความรุ่นแรงมากขึ้นทุกวัน ประกอบกับผู้ที่สูงอายุก็มีความเสื่อมเพิ่มขึ้นตามมามากมาย ทำให้หันมาดูเรื่องกัญชากันมากขึ้น

เนื่องจากมีสรรพคุณที่หลากหลาย จนหันมานำกัญชาที่ผิดกฎหมายกลายมาเป็นยาสมุนไพรที่ให้สรรพคุณมากมายมหาศาล

สารบัญ

 • หลักการใช้ยาสมุนไพร
 • สุขภาพจิตดี ด้วยวิถีแพทย์แผนไทย
 • การแพทย์แผนปัจจุบันแก้กันที่สารเคมีในสมอง
 • ดูแลจิตใจไม่ให้ป่วย
 • ฝึกจิตฝึกใจ สงบ สยบ เคลื่อนไหว
 • แสงแดด ออกกำลังกาย คลายซึมเศร้า
 • หลับสนิท อาหารของระบบประสาทและจิตใจ
 • อาหารอารมณ์ดี
 • สมุนไพรรู้ใช้ เพื่อจิตใจและระบบประสาท
 • กัญชา ภูมิปัญญาเพื่อให้อย่างถูกต้อง
 • กัญชาทั้งคุณโทษ โจษจารแต่โบราณ
 • 16 ตำรับยากัญชาที่กฏหมายอนุญาต
 • ตำรับกัญชาหลวงปู่เสนาะ ปัญญาวโร
 • ตำรับยากัญชาหมอยาพื้นบ้าน
 • กัญชาที่รู้เห็น จม.ประสบการณ์จากทางบ้าน
 • กัญชา ภูมิปัญญาโภชนาชาวบ้าน
 • พืชสมุนไพรเพื่อระบบประสาทและจิตใจ