ตะกร้าสินค้า

คุณสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนสินค้าจากรายการด้านล่างได้

สินค้า ราคา จำนวน ราคารวม
ไม่มีรายการสินค้าที่เลือกไว้

ISBN978-974-02-0489-3
ปกหนังสืออ่อน
กระดาษกรีนรีด
จำนวนหน้า188 หน้า
น้ำหนัก240.00 กรัม
กว้าง14.60 ซม.
สูง25.00 ซม.
พิมพ์ครั้งที่พิมพ์ครั้งที่ 7 : สำนักพิมพ์มติชน พฤษภาคม 2553
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์มติชน

การเรียนรู้ที่แท้และพอเพียง

ผู้เขียน : ศ.น.พ.เกษม วัฒนชัย


ลงหลักความคิด ปักฐานการเรียนรู้ สร้างภูมิปัญญาที่แข็งแกร่ง ความสุขที่แท้ของชีวิต

สิ่งที่เกิดขึ้นตลอดเวลา คือการเรียนรู้ของมนุษย์ไม่เคยหยุดนิ่ง ทั้งจากทฤษฎี และการปฏิบัติ หนังสือเล่มนี้คือหลักคิดสำคัญ ที่จะนำท่านให้พบความสุขแท้ เป็นแนวทางที่ควรทำความเข้าใจ เพื่อนำไปปรับใช้กับชีวิตส่วนตัว ครอบครัว และสังคมสู่ความมั่นคง สงบร่มเย็น