ตะกร้าสินค้า

คุณสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนสินค้าจากรายการด้านล่างได้

สินค้า ราคา จำนวน ราคารวม
ไม่มีรายการสินค้าที่เลือกไว้

฿ 350.00

฿ 315.00

สินค้าหมด

ISBN9786165620383
ปกหนังสืออ่อน
จำนวนหน้า304 หน้า
น้ำหนัก360.00 กรัม
กว้าง13.50 ซม.
สูง21.00 ซม.
หนา2.00 ซม.
พิมพ์ครั้งที่1 : เมษายน 2565
สำนักพิมพ์สมมติ

การเมืองทัศนา: ว่าด้วยการเมือง อำนาจ ศิลปะ และการมองเห็น สู่ความหมายทางวัฒนธรรม

ผู้เขียน : บัณฑิต จันทร์โรจนกิจ


ศิลปะ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เป็นก้อนผลึกที่มีพลวัตและสายสัมพันธ์เกาะเกี่ยวกับชีวิตของคนทุกระดับชั้นอย่างไม่แยกจากกัน การกล่าวถึงรูปธรรม นามธรรมปฏิบัติการทางศิลปะใด ๆ ไม่ว่าจะจากผู้คนชนสามัญหรือผู้คนชนชั้นนำของสังคม ย่อมชี้ให้เห็นถึงเงาร่างตัวตน อำนาจบางประการแนบชิดอยู่กับชิ้นงานนั้น ๆ เสมอ นัยแห่งอารมณ์ความรู้สึก การรับรู้ที่ตกตะกอนอยู่ในผลของปฏิบัติการทางศิลปะ ย่อมเป็นเครื่องชี้ให้เห็นถึงสิ่งแสดงที่นำเสนอออกมาสู่สัญลักษณ์ทางการเมืองไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง"การเมืองทัศนา : ว่าด้วย การเมือง อำนาจ ศิลปะ และการมองเห็น สู่ความหมายทางวัฒนธรรม" เล่มนี้ เป็นหนังสือที่ว่าด้วยอำนาจ ศิลปะ และวัฒนธรรม นำไปสู่การสร้างบทสนทนากับแวดวงวิชาการที่ดึงเอาเรือนร่าง ความทรงจำ ประสบการณ์ก่อนหน้า และประสบการณ์เฉพาะหน้ามาพบกัน เพื่อให้เห็นลักษณะของเงื่อนไขทางอำนาจ ที่มีส่วน "กำกับ""คัดสรร" สู่การจัดการ "ให้มอง""ให้เห็น" และ "ให้รับรู้" นอกจากนี้ หนังสือเล่มนี้ต้องการปูพื้นฐานและวางแนวทางวิเคราะห์การเมืองของวัฒนธรรมทัศนาจากมุมมองทางทฤษฎีร่วมสมัย ตลอดจนนำเสนอการวิเคราะห์ตามแนวทางการเมืองทัศนา เพื่อเป็นพื้นฐานการศึกษาสำหรับนิสิต นักศึกษาในสาขารัฐศาสตร์ ทัศนศิลป์ สื่อศิลปะ วารสารศาสตร์และนิเทศศาสตร์ ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป