ตะกร้าสินค้า

คุณสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนสินค้าจากรายการด้านล่างได้

สินค้า ราคา จำนวน ราคารวม
ไม่มีรายการสินค้าที่เลือกไว้

฿ 225.00

฿ 191.00

สินค้าหมด

ISBN978-974-02-0727-6
ปกหนังสืออ่อน
กระดาษกระดาษกรีนรีด
จำนวนหน้า304 หน้า
น้ำหนัก350.00 กรัม
กว้าง14.20 ซม.
สูง21.50 ซม.
หนา1.20 ซม.
พิมพ์ครั้งที่พิมพ์ครั้งแรก สิงหาคม 2554
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์มติชน

สมเด็จรีเยนต์

ผู้เขียน : ดารณี ศรีหทัย

หมดสต๊อก
"...เรื่องของสมเด็จรีเยนต์ ในหนังสือเล่มนี้ ไม่ใช่เรื่องอดีตที่ไกลตัวผู้อ่าน แม้เวลาจะผ่านไปกว่าหนึ่งร้อยปีเพราะพระองค์คือ สมเด็จพระนางเจ้าศรีพัชรินทรา พระบรมราชินีนารถ พระองค์แรกผู้ทรงเป้นผู้สำเร็จราชการแผ่นดินในรัชกาลที่ ๕ ...คุณค่าของหนังสือเล่มนี้เป็นการใช้แนวคิดหลังสมัยใหม่ตีความข้อมูลสารสนเทศ 'ดิบ' ที่เขียน และสร้างขึ้นตามเวลา สถานที่ และพฤติกรรมใน เหตุการณ์ต่างๆ

ขัตติยนารี ผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน พระองค์แรกในสยาม

สมเด็จพระศรีพัชรินทรา พระบรมราชินีนารถ ทรงเป็นเจ้านายผู้หญิงองค์แรกในสยาม ผู้ทรงผู้สำเร็จราชการแผ่นดินในรัชกาลที่ ๕ เมื่อคราวที่รัชกาลที่ ๕ เสด็จประพาสยุโรป หนังสือเล่มนี้แตกต่างจากหนังสือเล่มอื่น คือไมได้นำเสนอพระประวัติเป็นหลัก แต่นำเสนอปัจจัยว่าทำไมพระองค์จึงได้รับเลือกเป็น ผู้สำเร็จราชการ ตลอดจนพระราชกิจของพระองค์ในขณะที่ทรงทำหน้าที่ผู้สำเร็จราชการ และจากนั้นมาพระองค์ทรงได้รับการเรียกขานว่า สมเด็จรีเยนต์ ซึ่งผู้เขียนได้ค้นคว้าหลักฐานอย่างละเอียด

หนังสือเล่มนี้อาจารย์กาญจนี ได้เขียนคำนิยมไว้ว่า

“...เรื่องของสมเด็จรีเยนต์ ในหนังสือเล่มนี้ ไม่ใช่เรื่องอดีตที่ไกลตัวผู้อ่าน แม้เวลาจะผ่านไปกว่าหนึ่งร้อยปี เพราะพระองค์คือ สมเด็จพระนางเจ้าศรีพัชรินทรา พระบรมราชินีนารถ พระองค์แรกผู้ทรงเป็นผู้สำเร็จราชการแผ่นดินในรัชกาลที่ ๕ ...คุณค่าของหนังสือเล่มนี้เป็นการใช้แนวคิดหลังสมัยใหม่ตีความข้อมูลสารสนเทศ "ดิบ" ที่เขียน และสร้างขึ้นตามเวลา สถานที่ และพฤติกรรมในเหตุการณ์ต่างๆ ดังปรากฏในรูปพระราชหัตถเลขา พระบรมราโชวาท พระราชโทรเลข ประกาศ กฎหมาย ระเบียบพิธีการ เหรียญตรา ธงประจำตำแหน่ง พระราชลัญกร ฯลฯ จนทำให้กลายเป็นสารสนเทศ "สุก" อันหมายถึง สารสนเทศที่มีการเลือกเฟ้น คัดสรร และจัดการแล้ว ตามแนวคิดและวิธีการ ตลอดจนจุดประสงค์ในการศึกษาของผู้เขียน...”