ตะกร้าสินค้า

คุณสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนสินค้าจากรายการด้านล่างได้

สินค้า ราคา จำนวน ราคารวม
ไม่มีรายการสินค้าที่เลือกไว้

👉🏻ทดลองอ่านได้ที่ : https://bit.ly/3Hq6VO6

1️⃣ชวนสำรวจและค้นหาเมืองที่หายไปจากประวัติศาสตร์ไทย
…ตามมายาคติและแนวคิดทางประวัติสถาปนาให้ “เมืองสุโขทัยเป็นราชาธานีแห่งแรก” ด้วยเหตุนี้ทำให้นักประวัติศาสตร์-โบราณคดีละเลยเมืองสำคัญในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่าง ส่งผลให้ “เมืองอโยธยา” ที่เป็นจุดกำเนิดของอยุธยา ถูกเลือนหายไปจากหน้าประวัติศาสตร์ ผ่านการศึกษาทั้งหมด 6 บท ได้แก่
.
📍คำนำเสนอโดย : สุจิตต์ วงษ์เทศ
📍บทนำ
📍ผังเมืองกรุงอโยธยา
📍หลักฐานโบราณวัตถุสถานฝั่งอโยธยา
📍สังคมกรุงอโยธยา
📍สรุป
.
2️⃣คำนำเสนอโดย สุจิตต์ วงษ์เทศ
…ยืนยันเข้มข้นของเนื้อหาผ่านปลายปากกาของผู้ที่มีชื่อเสียงในการเขียนบทความแนวประวัติศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรม ซึ่งฝากผลงานในหนังสือยอดนิยมหลากหลายเล่ม อาทิ
- เจ้านครอินทร์ เมืองสุพรรณ สร้างสรรค์อยุธยา ราชอาณาจักรสยาม
- ข้างขึ้นข้างแรม
- พระแก้วมรกต
.
3️⃣การันตีความเข้มข้นของเนื้อหาจากปลายปากกาของนักเขียน
…เรียบเรียงโดย รุ่งโรจน์ ภิรมย์อนุกูล นักเขียนผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดี ที่ฝากผลงานการเขียนที่มีเนื้อหาเข้มข้น อาทิ
- เจ้านครอินทร์ เมืองสุพรรณ สร้างสรรค์อยุธยา ราชอาณาจักรสยาม
- ประวัติเมืองพระนครของขอม
- รามเกียรติ์วัดพระแก้ว
.
4️⃣ภาพประกอบแสดงหลักฐานทางโบราณวัตถุ-สถานจำนวนมาก
…ภายในหนังสือเล่มนี้อัดแน่นไปด้วยเนื้อหาและภาพประกอบจำนวนมาก ซึ่งจะทำให้ผู้อ่านเข้าใจและเห็นหลักฐาน เพื่อใช้ในการสนับสนุนและยืนยันการมีอยู่ของเมืองอโยธยา อาทิ พระปรางค์วัดส้ม พระพุทธรูปวัดพระราม และประติมากรรมวัดธรรมิกราช เป็นต้น