ตะกร้าสินค้า

คุณสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนสินค้าจากรายการด้านล่างได้

สินค้า ราคา จำนวน ราคารวม
ไม่มีรายการสินค้าที่เลือกไว้

ISBN978-974-02-1191-4
ปกหนังสืออ่อน
กระดาษกระดาษจริงใจ 70 แกรม
จำนวนหน้า320 หน้า
น้ำหนัก405.00 กรัม
กว้าง14.20 ซม.
สูง21.40 ซม.
หนา1.30 ซม.
พิมพ์ครั้งที่พิมพ์ครั้งแรก : สำนักพิมพ์มติชน, ตุลาคม 2556
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์มติชน

ไพร่-นารี-ผีทักษิณ เมืองไทยหลังปรากฏการณ์ ๔๙ วัน

ผู้เขียน : พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์

ใหม่

เพราะ “การเมือง” เป็นเรื่องของคนทุกคน หาใช่หน้าที่ของนักการเมือง หรือภารกิจของคนในรัฐสภาเท่านั้น โดยเฉพาะการเมืองในระบอบประชาธิปไตยซึ่งมีความสลับซับซ้อน มีกลไกที่อาจแฝงด้วยความเป็นรัฐซ้อนรัฐ ทุกอย่างจึงมีโอกาสอุบัติขึ้นเสมอ

เพราะ “การเมือง” เป็นเรื่องของคนทุกคน หาใช่หน้าที่ของนักการเมือง หรือภารกิจของคนในรัฐสภาเท่านั้น โดยเฉพาะการเมืองในระบอบประชาธิปไตยซึ่งมีความสลับซับซ้อน มีกลไกที่อาจแฝงด้วยความเป็นรัฐซ้อนรัฐ ทุกอย่างจึงมีโอกาสอุบัติขึ้นเสมอ

“พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์” ในฐานะอาจารย์ประจำภาควิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อีกทั้งเป็นคอลัมนิสต์ให้แก่นิตยสารหลายฉบับ จึงจับประเด็นการเมืองที่ยังอยู่ในความสนใจของผู้คน ผ่านการวิเคราะห์ที่มากกว่าบทบาทของนักวิชาการกลั่นเป็นรวมบทความลงในหนังสือเล่มนี้

เนื้อหาของเรื่อง นอกจากประดับด้วยคำนิยมของ “สุจิตต์ วงษ์เทศ” นักประวัติศาสตร์ชั้นครูของไทยแล้ว ประเด็นส่วนใหญ่ยังกล่าวถึงพัฒนาการของสถาบันทางการเมือง ข้อมูลกรณีนักการเมืองที่ถูกกล่าวหาว่าหนีทหาร น้ำท่วมกับวิกฤตของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ในช่วงแรกๆ มุมมองเกี่ยวกับการเมืองไทยในหลากหลายมิติ ประเด็นเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ปรองดอง กระแสของฝ่ายค้านที่ยังไม่หายไปไหนเชื่อมโยงกับการวิจารณ์กฏหมายหมิ่นสถาบันและคณะนิติราษฎร์ ซากปรักหักพังของการรัฐประหารครั้งที่ผ่านมาซึ่งเชื่อมโยงไปถึงรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน

ไม่เพียงเท่านั้น ประเด็นสำคัญยังกล่าวถึงกระบวนการคนเสื้อแดง การเมืองตัวแทนเมื่อครั้งเลือกตั้งผู้ว่า กทม.จนถึงการวิเคราะห์ถึงสื่อแท้-สื่อเทียมในสังคมไทยอีกด้วย

นับเป็นหนังสือการเมืองที่มีเนื้อหา “ครบ” ทุกกระบวนความ เหมาะสมอย่างยิ่งกับบริบทแห่งการเรียนรู้เพื่อพัฒนาระบอบประชาธิปไตยให้แข็งแรงสมบูรณ์มากกว่าที่เป็นอยู่นี้