ตะกร้าสินค้า

คุณสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนสินค้าจากรายการด้านล่างได้

สินค้า ราคา จำนวน ราคารวม
ไม่มีรายการสินค้าที่เลือกไว้

ISBN978-974-02-1308-6
ปกหนังสืออ่อน
กระดาษกระดาษกรีนรีด
จำนวนหน้า120 หน้า
น้ำหนัก140.00 กรัม
กว้าง13.20 ซม.
สูง18.40 ซม.
หนา0.60 ซม.
พิมพ์ครั้งที่พิมพ์ครั้งแรก : สำนักพิมพ์มติชน, กรกฎาคม 2557
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์มติชน

รู้เท่าทัน AEC

ผู้เขียน : สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์

ใหม่

ความเข้าใจผิดและความจริงว่าด้วย AEC

สื่อมวลชนและคนไทยให้ความสำคัญกับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) เป็นอย่างมาก ดังจะเห็นได้จากการมีข่าวและความเห็นต่างๆ เกี่ยวกับผลกระทบของ AECผ่านสื่อมวลชนในประเทศไทยจำนวนมาก...

ความเข้าใจผิดและความจริงว่าด้วย AEC

สื่อมวลชนและคนไทยให้ความสำคัญกับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) เป็นอย่างมาก ดังจะเห็นได้จากการมีข่าวและความเห็นต่างๆ เกี่ยวกับผลกระทบของ AECผ่านสื่อมวลชนในประเทศไทยจำนวนมาก...

ปัญหาของประเทศไทยจึงไม่ใช่การที่คนไทยไม่สนใจ AEC แต่เกิดจากการได้รับข้อมูลที่ผิดพลาดคลาดเคลื่อนมากมาย จนเกิดความเข้าใจผิด ถึงขั้นเป็น “มายาคติ” (myth) ซึ่งมีผลทำให้คนไทยตื่นตระหนกหรือถูกเบี่ยงเบนความสนใจไปอย่างผิดทิศทาง

นอกจากนี้ยังอาจนำไปสู่การตัดสินใจที่ผิดพลาด ทั้งการกำหนดกลยุทธ์ของภาคธุรกิจ การกำหนดนโยบายของรัฐ ตลอดจนการใช้ชีวิตของประชาชน และอาจทำให้เราไม่สามารถคว้าโอกาสที่มาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในภูมิภาคให้เป็นประโยชน์...