ตะกร้าสินค้า

คุณสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนสินค้าจากรายการด้านล่างได้

สินค้า ราคา จำนวน ราคารวม
ไม่มีรายการสินค้าที่เลือกไว้

ISBN978-974-02-1434-2
ปกหนังสืออ่อน
กระดาษกระดาษจริงใจ 75 แกรม
จำนวนหน้า280 หน้า
น้ำหนัก350.00 กรัม
กว้าง14.20 ซม.
สูง21.30 ซม.
หนา1.60 ซม.
พิมพ์ครั้งที่พิมพ์ครั้งแรก : สำนักพิมพ์มติชน, กันยายน 2558
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์มติชน

หัวร่อต่ออำนาจ : อารมณ์ขันและการประท้วงด้วยสันติวิธี

ผู้เขียน : จันจิรา สมบัติพูนศิริ

ใหม่

ทำไมเราจึงต้องยอมสยบต่ออำนาจเบ็ดเสร็จที่ริดรอนสิทธิเสรีภาพในทุกด้าน ไม่ว่าจะอยู่ภายใต้ระบอบการปกครองใดๆ และเมื่อเราสูญเสียผลประโยชน์เบื้องต้นเช่นนี้ ก็ควรออกมาเรียกร้อง แต่การประท้วงก็ไม่ควรจบลงด้วยการบาดเจ็บล้มตายเสมอ ถ้ารู้จักใช้สัญลักษณ์และแนวคิดแบบสันติวิธี หนังสือเล่มนี้ทำการเปรียบเทียบรูปแบบการประท้วงด้วยสันติวิธีในโปแลนด์ เซอร์เบีย และไทย(กลุ่มวันอาทิตย์สีแดง) ทำให้เห็นภาพอีกมุมหนึ่งที่เราไม่เคยคาดคิดว่า พลังจากอารมณ์ขันจะสามารถสั่นคลอดอำนาจรัฐได้หลายรูปแบบ

คำนิยมโดย ศ.ดร.ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ และ รศ.ดร.ไชยันตร์ รัชชกูล

ทำไมเราจึงต้องยอมสยบต่ออำนาจเบ็ดเสร็จที่ริดรอนสิทธิเสรีภาพในทุกด้าน ไม่ว่าจะอยู่ภายใต้ระบอบการปกครองใดๆ และเมื่อเราสูญเสียผลประโยชน์เบื้องต้นเช่นนี้ ก็ควรออกมาเรียกร้อง แต่การประท้วงก็ไม่ควรจบลงด้วยการบาดเจ็บล้มตายเสมอ ถ้ารู้จักใช้สัญลักษณ์และแนวคิดแบบสันติวิธี หนังสือเล่มนี้ทำการเปรียบเทียบรูปแบบการประท้วงด้วยสันติวิธีในโปแลนด์ เซอร์เบีย และไทย(กลุ่มวันอาทิตย์สีแดง) ทำให้เห็นภาพอีกมุมหนึ่งที่เราไม่เคยคาดคิดว่า พลังจากอารมณ์ขันจะสามารถสั่นคลอดอำนาจรัฐได้หลายรูปแบบ


คำนิยมโดย ศ.ดร.ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ และ รศ.ดร.ไชยันตร์ รัชชกูล