ตะกร้าสินค้า

คุณสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนสินค้าจากรายการด้านล่างได้

สินค้า ราคา จำนวน ราคารวม
ไม่มีรายการสินค้าที่เลือกไว้

ISBN9789740215691
ปกหนังสืออ่อน
กระดาษกระดาษกรีนรีด
จำนวนหน้า248 หน้า
น้ำหนัก530.00 กรัม
กว้าง16.40 ซม.
สูง23.90 ซม.
หนา1.40 ซม.
พิมพ์ครั้งที่พิมพ์ครั้งแรก : สิงหาคม 2560
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์มติชน

รามเกียรติ์วัดพระแก้ว

ผู้เขียน : รุ่งโรจน์ ภิรมย์อนุกูล

ใหม่

รามเกียรติ์วัดพระแก้ว เขียนใหม่สมัยรัชกาลที่ ๗ เกียรติยศองค์อวตารที่สืบจากนครวัด และไขความภาพที่ระเบียงคด

รามเกียรติ์วัดพระแก้ว เขียนใหม่สมัยรัชกาลที่ 7 เป็นการปรับปรุงมาจากงานวิจัยเรื่อง จิตรกรรมวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ของ มูลนิธิประชาธิปก-รำไพพรรณี ซึ่งผู้เขียนทำการค้นคว้าเพื่อตรวจสอบว่าจิตรกรรมรามเกียรติ์ นั้นเขียนขึ้นใหม่ในรัชกาลที่ 7 ซึ่งที่ผ่านมา งานกศึกษาส่วนใหญ่จะมีการกล่าวถึงจิตรกรรมรามเกียรติ์ในประเด็นการเล่าเรื่อง และมีการกำหนดอายุอย่างคร่าวๆ ก็ตามแต่ยังไม่มีผู้ใดกล่าวถึงการปรับเปลี่ยนผังระเบียงที่ทำให้ภาพต้องมีการเปลี่ยนการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างภาพเล่าเรื่องนารายณ์อวตารกับภาพรามเกียรติ์ และ ภาพจิตรกรรมที่ผนังระเบียงคดแห่งนี้มีความสำคัญ ทั้งนี้เพราะถือว่าเป็นจิตรกรรมชุดใหญ่ที่เขียนขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 7 ซึ่งเป็นชุดสำคัญมากพอที่จะเป็นตัวแทนของรูปแบบจิตรกรรมในสมัยนี้ และยังไม่มีผู้ใดทำการศึกษาอีกทั้งผู้เขียนเสนอประเด้นที่น่าสนใจว่า ทำไมระเบียงคดที่วัดพะรแก้ว จึงเขียนเรื่องรามเกียรติ์ ส่วนหนึ่งน่าจะได้รับแรงบันดาลใจมาจาก ปราสาทนครวัด