ตะกร้าสินค้า

คุณสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนสินค้าจากรายการด้านล่างได้

สินค้า ราคา จำนวน ราคารวม
ไม่มีรายการสินค้าที่เลือกไว้

ISBN9789740215790
ปกหนังสืออ่อน
กระดาษกระดาษกรีนรีด
จำนวนหน้า424 หน้า
น้ำหนัก750.00 กรัม
กว้าง16.30 ซม.
สูง23.90 ซม.
หนา2.20 ซม.
พิมพ์ครั้งที่พิมพ์ครั้งที่6 (ฉบับปรับปรุง) : พฤศจิกายน 2560
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์มติชน

ธรรมเนียมพระบรมศพและพระศพเจ้านาย พิมพ์ครั้งที่ 6

ผู้เขียน : นนทพร อยู่มั่งมี, ธัชชัย ยอดพิชัย


ธรรมเนียมพระบรมศพและพระศพเจ้านาย (พิเศษ! ปกปั๊มทองงดงามด้วยลายเส้นวิจิตร) ** จัดทำพิเศษและมีจำนวนจำกัด **


ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 6 ผู้เขียนได้ปรับปรุงเนื้อหาเพื่อความเหมาะสมแก่กาลสมัยพร้อมทั้งเพิ่มเติมข้อมูลเกี่ยวกับธรรมเนียมบางประการซึ่งค้นพบหลักฐานหลังจากการพิมพ์ครั้งแรก ได้แก่ ธรรมเนียมลักพระศพ ซึ่งเป็นขั้นตอนหนึ่งของการพระราชพิธีและพิธีที่น้อยคนจะทราบ เนื่องจากเป็นธรรมเนียมที่ปฏิบัติในยามวิกาลโดยมีผู้เกี่ยวข้องเฉพาะเจ้านายและเจ้าพนักงานบางส่วนเท่านั้นซึ่งเป็นการเพิ่มความสมบูรณ์ให้เนื้อหาสาระของธรรมเนียมพิธีสุดท้ายแห่งพระชนม์ชีพเจ้านายอย่างครบถ้วนมากขึ้น
◈ ◈ ◈ ◈ ◈ ◈ ◈ ◈ ◈ ◈ ◈ ◈ ◈ ◈ ◈ ◈ ◈ ◈