ตะกร้าสินค้า

คุณสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนสินค้าจากรายการด้านล่างได้

สินค้า ราคา จำนวน ราคารวม
ไม่มีรายการสินค้าที่เลือกไว้

ISBN9789740215806
ปกหนังสืออ่อน
กระดาษกระดาษกรีนรีด
จำนวนหน้า224 หน้า
น้ำหนัก370.00 กรัม
กว้าง14.20 ซม.
สูง21.40 ซม.
หนา0.90 ซม.
พิมพ์ครั้งที่พิมพ์ครั้งแรก : พฤศจิกายน 2560
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์มติชน

ปรากฏการณ์ 4.0 ธุรกิจบนเส้นทางใหม่

ผู้เขียน : รศ.ดร.พิภพ อุดร

ใหม่

ปรากฏการณ์ 4.0 ธุรกิจบนเส้นทางใหม่ ธุรกิจยุคใหม่ที่ไม่ใช่แค่ "สร้างแบรนด์" หรือ "เน้นความคุ้ม" แต่สู้กันด้วย "ดีไซน์และนวัตกรรม"

- ทุกวันนี้เรามักได้ยินคำส่า "4.0" ต่อท้ายสิ่งต่างๆ เช่น สังคม 4.0 พลเมือง 4.0 การศึกษา 4.0 หรือแม้แต่ธุรกิจ 4.0
- คำถามสำคัญคือ 4.0 หมายถึงอะไร?เป็นเครื่องหมายแห่งคุณภาพยอดเยี่ยมหรือเปล่า?
- เพื่อตอบคำถามนี้ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จึงลงพื้นที่ศึกษาธุรกิจในอุตสาหกรรม ที่นำรายได้หลักมาสู่ประเทศ คือ ธุรกิจการเกษตร ธุรกิจสุขภาพและความงาม ธุรกิจสร้างสรรค์และบริการที่มีมูลค่าสูง