ตะกร้าสินค้า

คุณสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนสินค้าจากรายการด้านล่างได้

สินค้า ราคา จำนวน ราคารวม
ไม่มีรายการสินค้าที่เลือกไว้

ISBN9789740216018
ปกหนังสืออ่อน
กระดาษกระดาษกรีนรีด
จำนวนหน้า296 หน้า
น้ำหนัก550.00 กรัม
กว้าง16.20 ซม.
สูง24.00 ซม.
หนา1.50 ซม.
พิมพ์ครั้งที่พิมพ์ครั้งแรก : สำนักพิมพ์มติชน มีนาคม 2561

ราชสำนักรัชกาลที่ ๖

ผู้เขียน : วรชาติ มีชูบท

ใหม่
ประวัติศาสตร์ พระราชนิยม และราชสำนักยุคใหม่ที่ผสานตะวันออกและตะวันตก

                   "...รวบรวมเรื่องราวในราชสำนักรัชกาลที่ ๖ จากประสบการณ์

ที่ผู้เขียนได้คุ้นเคยและได้รับการถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆ จากคุณมหาดเล็ก

ผู้เคยถวายงานรับใช้ใกล้ชิด เบื้องพระยุคลบาทในพระบาทสเด็จพระมงกุฎ

เกล้าเจ้าอยู่หัว

                         รวมทั้งรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมจากเอกสารจดหมายเหตุใน

หอจดหมายเหตุแห่งชาติ และบันทึกของท่านที่เคยรับราชการในรัชสมัย

จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้จะช่วยให้ความกระจ่างแก่ผู้สนใจใฝ่รู้

เรื่องราวของราชสำนักรวมทั้งราชสำนักรัชกาลที่ ๖ซึ่งกอปรไปด้วยโบราณ

ราชประเพณีได้เป็นอย่างดีต่อไป"