ตะกร้าสินค้า

คุณสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนสินค้าจากรายการด้านล่างได้

สินค้า ราคา จำนวน ราคารวม
ไม่มีรายการสินค้าที่เลือกไว้

ISBN9789740216148
ปกหนังสืออ่อน
กระดาษกระดาษกรีนรีด
จำนวนหน้า368 หน้า
น้ำหนัก550.00 กรัม
กว้าง14.20 ซม.
สูง21.30 ซม.
หนา1.80 ซม.
พิมพ์ครั้งที่พิมพ์ครั้งที่ 1 : สำนักพิมพ์มติชน พฤษภาคม 2561
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์มติชน

วิถีแห่งอำนาจ จูหยวนจาง

ผู้เขียน : เสถียร จันทิมาธร

ใหม่

จากนักบวชที่ผันตัวเองมาเป็นนักรบ เพื่อขับไล่จกรวรรดิมองโกลจนกลายเป็น "ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์หมิง"

ปลายสมัยราชวงศ์หยวน แผ่นดินระส่ำระสาย แตกแยกเป็นเหล่าก๊ก กระนั้นบุคคลกลุ่มหนึ่งก็ยังมีจุดหมายร่วมกัน นั่นคือกำจัดผู้มีอำนาจที่ปกครองประเทศอย่างกดขี่มาเป็นระยะเวลานานและหนึ่งในบุคคลที่เข้าร่วมกลุ่มต่อต้านราชวงศ์หยวนก็คือ “จูหยวนจาง”ถึงแม้เขาจะมีรากฐานชีวิตที่ไม่เกี่ยวข้องกับอำนาจ เพราะนับแต่วัยเยาว์เขาเป็นเพียงชาวนาจนๆ ก่อนจะได้บวชเรียนและใช้ชีวิตอย่างแร้นแค้น แต่หลังจากรับทราบถึงการมีตัวตนของกองกำลังต่อต้านการปกครองอันกดขี่เขาก็ได้สมัครใจเข้าร่วมอย่างไม่คิดชีวิต ด้วยเป้าหมายเดียวกันของกลุ่มกองก็คือการผลักดันราชวงศ์หยวนซึ่งเป็นผู้ปกครองจากต่างบ้านต่างเมืองให้กลับไปในดินแดนของตน หรือหากไม่อาจผลักดันกลุ่มคนเหล่านั้นก็คงต้องพลิกฟ้าค่ำแผ่นดินกันเท่านั้น “วิถีแห่งอำนาจ จูหยวนจาง” จากการเรียบเรียงของ “เสถียร จันทิมาธร” จึงขยายความถึงปรากฏการณ์อันยิ่งใหญ่ของบุรุษผู้เป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์จีน นับแต่ช่วงปลายราชวงศ์หยวนจนถึงการก่อตั้งราชวงศ์หมิงว่าเขาสามารถทำได้อย่างไร รวบรวมสมัครพรรคพวกด้วยวิธีใดที่สำคัญก็คือหลังจากเถลิงอำนาจแล้วในฐานะ “จักรพรรดิ หมิงไท่จู” บุรุษผู้นี้ปกครองแผ่นดินโดยธรรมตามความคาดหวังของผู้คนหรือไม่สารคดีเล่มนี้จึงขยายความนับแต่เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ จนถึงเรื่องราวทางวรรณกรรมที่นำเอาบุคลิกของเขามาเป็นหนึ่งในตัวละคร ในฐานะที่เขาเป็นสามัญชนผู้ต่อสู้ให้ได้มาซึ่งเอกราช ก่อนที่การเถลิงอำนาจของเขาจะทำให้ผู้คนต้องจดจำไปตลอดกาล