ตะกร้าสินค้า

คุณสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนสินค้าจากรายการด้านล่างได้

สินค้า ราคา จำนวน ราคารวม
ไม่มีรายการสินค้าที่เลือกไว้

ISBN9789740216254
ปกหนังสืออ่อน
กระดาษกรีนรีด
จำนวนหน้า240 หน้า
น้ำหนัก355.00 กรัม
กว้าง12.80 ซม.
สูง18.50 ซม.
หนา1.40 ซม.
พิมพ์ครั้งที่พิมพ์ครั้งที่1 : สำนักพิมพ์มติชน สิงหาคม 2561
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์มติชน

ธุรกิจสร้างสุข The Business for Happiness : Japanese Style

ผู้เขียน : พิชชารัศมิ์ Marumura

ใหม่

ทดลองอ่านได้ที่ https://joom.ag/cuia

ความสุขจากการทำงานทุกวัน คือความสำเร็จที่ประเมินค่าไม่ได้เติมความสุขเพิ่มความสำเร็จด้วยกรณีศึกษาจาก 16 องค์กรญี่ปุ่น

สำรวจและเรียนรู้เคล็ดลับการดำเนินธุรกิจขององค์กรประเทศญี่ปุ่นที่ทำให้ได้ผลลัพธ์เป็น “ความสำเร็จของธุรกิจ” และ “คนทำงานมีความสุข” โดยยึด 4 ปัจจัยแห่งความสุข ได้แก่

1.การตระหนักรู้และการพัฒนา

2.ความสัมพันธ์ที่ดีและความรู้สึกขอบคุณ

3.การมองโลกแง่ดี

4.ความเป็นตัวของตัวเอง

ผู้เขียนนำเสนอองค์กรญี่ปุ่นทั้ง 16 แห่ง ซึ่งเป็นองค์กรที่ดีที่แสดงให้เห็นการดำเนินชีวิตด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจ การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบตัว การมองโลกในแง่ดีมีจิตใจเข้มแข็งที่จะฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆ