ตะกร้าสินค้า

คุณสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนสินค้าจากรายการด้านล่างได้

สินค้า ราคา จำนวน ราคารวม
ไม่มีรายการสินค้าที่เลือกไว้

ISBN9789740216278
ปกหนังสืออ่อน
กระดาษกรีนรีด
จำนวนหน้า296 หน้า
น้ำหนัก450.00 กรัม
กว้าง14.20 ซม.
สูง21.30 ซม.
หนา1.60 ซม.
พิมพ์ครั้งที่พิมพ์ครั้งที่1 : กันยายน 2561

การเมืองในราชสำนักฝ่ายใน สมัยรัชกาลที่ ๕

ผู้เขียน : ฉัตรดาว ลีเชวงวงศ์

ใหม่

ความรัก อำนาจ การเมือง

กับการช่วงชิง ความเป็นใหญ่ของอิสตรี

ในสมัยรัชกาลที่ ๕ ถือเป็นช่วงเวลาที่ราชสำนักฝ่ายใน ปรากฏบทบาทมากที่สุดสมัยหนึ่ง ด้วยความเปลี่ยนแปลงทางการเมือง สังคม วัมนธรรม และอิธิพลของชาติตะวันตกที่ส่งผลให้สตรีในราชสำนักฝ่ายใน พยายามสร้างบทบาทให้ตนเอง จนก้าวขึ้นมาในฐานะ "ผู้ปกครอง" "การเมืองในราชสำนักฝ่ายใน สมัยรัชสมัยที่ ๕" เป็นหนังสือที่เผยให้เห็นถึงเรื่องราวชีวิตเร้นลับของเหล่าอิสตรีที่เต็มไปด้วย "ความรัก แรงปรารถนา อำนาจ การเมือง และสายสัมพันธ์" ระหว่าง "พระภรรยาเจ้าแลพระภรรยา" ที่ต่างช่วงชิงความเป็นใหญืเหนือสตรีทั้งมวล