ตะกร้าสินค้า

คุณสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนสินค้าจากรายการด้านล่างได้

สินค้า ราคา จำนวน ราคารวม
ไม่มีรายการสินค้าที่เลือกไว้

ISBN9789740216506
ปกหนังสือปกอ่อน
กระดาษ EPO 66.6 g. (พิมพ์ 4 สี)
จำนวนหน้า200 หน้า
น้ำหนัก320.00 กรัม
กว้าง12.00 ซม.
สูง18.50 ซม.
หนา1.00 ซม.
พิมพ์ครั้งที่พิมพ์ครั้งที่ 1 : มีนาคม 2562
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์มติชน

WE THE PEOPLE ปฏิวัติภาษีเงินได้ฯ ให้เท่าเทียม

ผู้เขียน : ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ผาสุก พงษ์ไพจิตร, รองศาสตราจารย์ ดร.นวลน้อย ตรีรัตน์

ใหม่


ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
เรื่องธรรมดาที่ใครก็รู้ แต่จะมีใครรุ้หรือไม่ว่า
ทุกวันนี้เรากำลังจ่ายภาษีเงินได้ฯ
ในอัตราที่ไม่เป็นธรรมกันอยู่

ระบบการจัดเก็บภาษีของไทยที่ผ่านมารายได้ส่วนใหญ่ของรัฐคือ
การจัดเก็บภาษีเงินได้ฯ ซึ่งภาษีเงินได้ฯ เป็นเงินจากประชาชนที่มีรายได้
โดยการจัดเก็บภาษีเงินได้ฯ ของไทยนั้น เป็นไปในแบบอัตราก้าวหน้าเพื่อกระจายรายได้ของประชากรป้องกันไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ำ อย่างไรก็ตาม
แม้หลักการของระบบจัดเก็บภาษีเงินได้ฯ ของไทยจะเป็นไปเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ แต่ทว่าตัวระบบและการจัดเก็บภาษีของไทยมีปัญหา เพราะรัฐไม่ได้มีระบบการจัดเก็บภาษีที่มีมาตรฐาน จนทำให้ประชากรที่มีรายได้เท่ากันกลับเสียภาษีในอัตราที่ต่างกัน ซึ่งเป็นเรื่องที่ขัดกับหลักการการจัดเก็บภาษีในอัตราก้าวหน้า นอกจากนี้ยังมีคนบางกลุ่มอาศัยช่องโหว่ของระบบภาษีหลีกเลี่ยงการจ่ายภาษี และรัฐไม่สามารถทำอะไรได้

$ $ $ $ $ $ $ $

ด้วยเหตุนี้เอง ทีมงานวิจัยที่นำโดย ศ.ดร. ผาสุก พงษ์ไพจิตร
และ รศ.ดร. นวลน้อย ตรีรัตน์ จึงได้นำเสนอปัญหาของระบบภาษีเงินได้ฯ ไทย
โดยการใช้ชุดข้อมูลกรมสรรพากรเพื่อชี้ให้เห็นปัญหา และเสนอแนวทางการปฏิรูประบบภาษีของไทย ให้มีความเป็นธรรมมากขึ้น เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและเพิ่มความเท่าเทียมในสังคมไทย