ตะกร้าสินค้า

คุณสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนสินค้าจากรายการด้านล่างได้

สินค้า ราคา จำนวน ราคารวม
ไม่มีรายการสินค้าที่เลือกไว้

฿ 550.00

฿ 100.00

สินค้าหมด

ISBN9789740216520
ปกหนังสือปกอ่อน
กระดาษกรีนรีด
จำนวนหน้า304 หน้า
น้ำหนัก675.00 กรัม
กว้าง16.50 ซม.
สูง24.00 ซม.
หนา1.50 ซม.
พิมพ์ครั้งที่พิมพ์ครั้งที่ 1 : มีนาคม 2562
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์มติชน

เสวยราชสมบัติกษัตรา

ผู้เขียน : ดร.นนทพร อยู่มั่งมี, ผศ.ดร.พัสวีสิริ เปรมกุลนันท์

ใหม่

ประมวลข้อมุลสำคัญที่น่ารู้และเกี่ยวข้องกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษกโดยตรง
มาไว้ด้วยกันอย่างครบถ้วน เบื้องแรกตั้งแต่ความหมายและความสำคัญ
ของพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยได้อธิบายที่มาของพระราชพิธีดังกล่าว

เขียนคำนำโดย "ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ"

.

เนื้อหาในเล่มนี้จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ
.
ส่วนแรก ว่าด้วยพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เขียนโดย ดร. นนทพร อยู่มั่งมี : อธิบายเกี่ยวกับความเป็นมาของพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ความหมายของพระราชพิธี หลักฐานที่กล่าวถึงพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในดินแดนไทย ตลอดจนขั้นตอนการประกอบพระราชพิธี
.
ส่วนที่2 กับ 3 เขียนโดย ผศ.ดร.พัสวีสิริ เปรมกุลนันท์ ว่าด้วยเครื่องประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมัยรัตนโกสินทร์ : พระราชพิธีบรมราชาภิเษกในสมัยรัตนโกสินทร์มีเครื่องประกอบพระราชพิธีเป็นจำนวนมาก ซึ่งโดยมากได้อัญเชิญไปตั้งแต่งอยู่บนพระแท่นมณฑลในหมู่พระมหามณเฑียรอันเป็นมณฑลในการประกอบพระราชพิธี และอีกส่วนหนึ่งใช้ในการถวายเครื่องสิริราชกกุธภัณฑ์ซึ่งเป็นขั้นตอนหนึ่งในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
.
เครื่องประกอบพระราชพิธีเหล่านี้ล้วนแต่เป็นสิ่งอุดมมงคลเพื่อความเป็นสิริสวัสดิมงคลในการประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและเป็นเครื่องเฉลิมพระเกียรติยศแห่งองค์พระมหากษัตริย์ทั้งสิ้น ซึ่งผู้เขียนจะอธิบายประวัติความเป็นมาและความหมายสำคัญ
.
ส่วนที่3 ว่าด้วยสถาปัตยกรรมเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมัยรัตนโกสินทร์ : อธิบายถึงสถานที่ที่ใช้ประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก คือ หมู่พระมหามณเฑียรในพระบรมมหาราชวัง ประกอบด้วยพระที่นั่งหลายองค์ โดยหลักๆ ที่ใช้ประกอบพระราชพิธี ซึ่งมี พระที่นั่งไพศาลทักษิณ พระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยมไหสูรยพิมาน ผู้เขียนจะอธิบายว่า พระที่นั่งแต่ละองค์มีความสำคัญอย่างไร รวมทั้งประวัติการก่อสร้าง และรูปแบบสถาปัตยกรรม