ตะกร้าสินค้า

คุณสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนสินค้าจากรายการด้านล่างได้

สินค้า ราคา จำนวน ราคารวม
ไม่มีรายการสินค้าที่เลือกไว้

ISBN9789740212652
ปกหนังสืออ่อน
กระดาษกระดาษกรีนรีด
จำนวนหน้า416 หน้า
น้ำหนัก700.00 กรัม
กว้าง16.20 ซม.
สูง23.80 ซม.
หนา2.60 ซม.
พิมพ์ครั้งที่พิมพ์ครั้งที่ 13 : พฤษภาคม 2565
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์มติชน

ประวัติศาสตร์ไทยร่วมสมัย พิมพ์ 13

ผู้เขียน : คริส เบเคอร์ และ ผาสุก พงษ์ไพจิตร

ใหม่

"กะเทาะเปลือกประเทศไทยรอบด้านจากอดีตจนถึงปัจจุบัน" ทำไมเราถึงยกให้หนังสือ “ประวัติศาสตร์ไทยร่วมสมัย”

เป็นหนังสือแห่งปี และหวังที่จะเห็นหนังสือเล่มนี้อยู่ในมือนักอ่านคนไทยมากที่สุด!
นั่นเพราะว่าเราตระหนักถึงพลังของการอ่านเป็นอย่างดี คนที่ได้รับ
ข้อมูลข่าวสาร
หลากหลาย ย่อมจะเข้าใจเรื่องราวต่างๆ และวิเคราะห์สถานการณ์ได้ดีกว่าทำไมเราถึงยกให้หนังสือ “ประวัติศาสตร์ไทยร่วมสมัย” เป็นหนังสือแห่งปี และหวังที่จะเห็นหนังสือเล่มนี้อยู่ในมือนักอ่านคนไทยมากที่สุด!

นั่นเพราะว่าเราตระหนักถึงพลังของการอ่านเป็นอย่างดี คนที่ได้รับข้อมูลข่าวสารหลากหลาย ย่อมจะเข้าใจเรื่องราวต่างๆ และวิเคราะห์สถานการณ์ได้ดีกว่า

คริส เบเคอร์ (นักประวัติศาสตร์) และผาสุก พงษ์ไพจิตร (นักเศรษฐศาสตร์การเมือง) มีผลงานเขียนและแปลร่วมกันหลายเล่มทั้งที่เป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทยเผยแพร่สู่วงกว้างทั้งในและต่างประเทศ ก่อนที่หนังสือเล่มนี้จะมาอยู่ในมือผู้อ่านคนไทย ก็ผ่านสายตาชาวต่างชาติมาแล้วในฉบับภาษาอังกฤษที่จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ และใช้เรียนกันในวิชาประวัติศาสตร์การเมืองของเอเชียตามมหาวิทยาลัยหลายแห่งในต่างประเทศ จนได้รับคำติชมจากสื่อต่างๆ อาทิ

Journal of the Siam Society กล่าวว่า “เป็นหนังสือประวัติศาสตร์ไทยเล่มแรกที่เป็น ‘ประวัติศาสตร์’ ในความหมายสมัยใหม่ ใครที่อยากรู้ที่มาของสังคมปัจจุบัน จุดแข็ง จุดอ่อน และศักยภาพสู่อนาคตในโลกที่ไร้เสถียรภาพ ต้องอ่านให้ได้”

Malcolm Falkus (Bangkok Post) กล่าวว่า “คริส เบเคอร์ และผาสุก พงษ์ไพจิตร ได้ผลิตงานที่วิเศษจริงๆ ตีความได้เก่ง ท้าทายผู้อ่าน รวบรวมงานวิจัยล่าสุดทั้งภาษาไทยและอังกฤษ และวิเคราะห์แบบฉีกแนว น่าประทับใจที่สุด”

ฉลอง สุนทราวาณิชย์ (The Nation) กล่าวว่า “สนองตอบความต้องการของทั้งผู้อ่านทั่วไป และนักศึกษาที่เรียนประวัติศาสตร์ และแง่มุมต่างๆ ของสังคมไทยจากอดีตถึงปัจจุบัน”

จึงอาจเรียกได้ว่า หนังสือเล่มนี้สามารถกะเทาะเปลือกสังคมไทยได้อย่างรอบด้าน และทำให้ผู้อ่านเข้าใจบริบทการเมืองไทยได้ดีที่สุด ควรค่าแก่การศึกษาอย่างยิ่ง !!!
รูปอื่นๆ