ตะกร้าสินค้า

คุณสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนสินค้าจากรายการด้านล่างได้

สินค้า ราคา จำนวน ราคารวม
ไม่มีรายการสินค้าที่เลือกไว้

฿ 1,350.00

฿ 1,148.00

หยิบใส่รถเข็น

ISBN9786164974760
ปกหนังสืออ่อน
กระดาษปอนด์ (พิมพ์ 4 สี)
จำนวนหน้า332 หน้า
น้ำหนัก1225.00 กรัม
กว้าง21.00 ซม.
สูง25.50 ซม.
หนา2.50 ซม.
พิมพ์ครั้งที่พิมพ์ครั้งแรก : กันยายน 2562
สำนักพิมพ์รองศาสตราจารย์ ดร. เชษฐ์ ติงสัญชลี

บทบาทของศิลปะอินเดียต่อเครื่องแต่งกาย (ลด15%) ประติมากรรมบุคคลในเอเชียอาคเนย์

ผู้เขียน : รองศาสตราจารย์ ดร. เชษฐ์ ติงสัญชลี


บทบาทของศิลปะอินเดียต่อเครื่องแต่งกายประติมากรรมบุคคลในเอเชียอาคเนย์

The Role Indian Inf luence to the Dress of Sculpture in Southeast Asian Art


ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ปีที่ดำเนินการเสร็จ พ.ศ. 2561

c520fca590-2019-09-19095253

บทที่ 1 การศึกษาที่ผ่านมาและประเด็นปัญหาสำหรับการวิจัย

บทที่ 2 ทรงผมและศิราภรณ์ในศิลปะอินเดียและเอเชียอาคเนย์

บทที่ 3 สร้อยพระศอและยัชโญปวีตในศิลปะอินเดียและเอเชียอาคเนย์

บทที่ 4 กฏิสูตร เข็มขัด และผ้านุ่งในศิลปะอินเดียและเอเชียอาคเนย์

บทที่ 5 อิทธิพล การแบ่งพื้นที่ และปรากฏการณ์ของประติมากรรมอินเดียกับเอเชียอาคเนย์