ตะกร้าสินค้า

คุณสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนสินค้าจากรายการด้านล่างได้

สินค้า ราคา จำนวน ราคารวม
ไม่มีรายการสินค้าที่เลือกไว้

฿ 1,350.00

฿ 1,215.00

หยิบใส่รถเข็น

ISBN9786165653244
ปกหนังสืออ่อน
กระดาษปอนด์
จำนวนหน้า503 หน้า
น้ำหนัก1130.00 กรัม
กว้าง18.00 ซม.
สูง26.00 ซม.
หนา3.00 ซม.
พิมพ์ครั้งที่พิมพ์ครั้งที่ 1 : กุมภาพันธ์ 2563
สำนักพิมพ์รองศาสตราจารย์ดร.เชษฐ์ ติงสัญชลี

อาคารทรง ศิขระ-วิมาน

ผู้เขียน : รองศาสตราจารย์ดร.เชษฐ์ ติงสัญชลี

เรียบเรียงโดย : รองศาสตราจารย์ดร.เชษฐ์ ติงสัญชลี

แนะนำ

อาคารทรงศิขระ-วิมาน
ในศิลปะอินเดียกับอิทธิพล ต่อ ศิลปะในอเชียอาคเนย์


วัฒนธรรมทางศาสนาของอินเดีย ถือได้ว่าเป็นต้นแบบให้กับศาสนาและวัฒนธรรมแก่เอเชียอาคเนย์
โดยรวมในบรรดาสถาปัตยกรรมอินเดียที่เข้ามามีบทบาทมากคืออาคารทรงศิขระจากอินเดียเหนือ
และอาคารทรงวิมานจากอิเดียใต้

หนังสือเล่มนี้เป็นงานวิจัยของ รศ.ดร.เชษฐ์ ติงสัญชลี ที่ค้นหาที่มาของสถาปัตยกรรมเอเชียอาคเนย์ระยะต้น โดยอาศัยการสืบค้นอาคารทรงศิขระและวิมาน ในศิลปะอินเดีย หนังสือมีภาพประกอบสี่สีทั้งเล่ม เป็นที่น่าสนใจยิ่งสำหรับผู้ที่สนใจศิลปะโบราณในเอเชียอาคเนย์


c520fca590-2019-09-19095253

1.ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับปราสาทและประเด็นวิจัย

2.การศึกษาจากชั้นหลังคาของปราสาทในศิลปะอินเดียและความหลากหลายในศิลปะเอเซียอาคเนย์

- ประเด็นศึกษา

- ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับปราสาทประเภทต่างๆ ในศิลปะอินเดีย

- อาคารหลังคาตัดหรืออาคารทรงปะรำ

- ปราสาทหลังคาลาด

- ปราสาทหลังคาลาดยอดศิขระ

- ปราสาทแบบศาลา

- ปราสาทแบบวิมาน

บทสรุป

3.ลวดบัวฐานในศิลปะอินเดียและความสัมพันธ์กับเอเซียอาคเนย์

- การศึกาลวดบัวฐานในศิลปะอินเดียโดยรว

- ฐานเวทีพันธะในเอเซียอาคเนย์

บทสรุป

4. เรือนธาตุ : เสาติดผนัง ระบบการยกเก็จ แรตกแต่งเก็จ และประตู

- รูปแบบเสาติดผนัง

- ระบบการยกเก็จในศิลปะอินเดียและเอเซียอาคเนย์

- ระบบการประดับผนังของเก็จประธานและเก็จมุมในอินเดียและเอเซียอาคเนย์

- ประตูและเสากรอบประตู

บทสรุป

5.ระบบบัญชรและปราสาทซ้อนปราสาท

- บัญชร : การประกบปราสาทติดผนังเรือนธาตุ

- ปราสาทซ้อนปราสาท : การประกบปราสาทโดยมียอดเลยผนังเรือนธาตุ

บทสรุป