ตะกร้าสินค้า

คุณสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนสินค้าจากรายการด้านล่างได้

สินค้า ราคา จำนวน ราคารวม
ไม่มีรายการสินค้าที่เลือกไว้

ISBN9786164120136
ปกหนังสือแข็ง
จำนวนหน้า630 หน้า
น้ำหนัก1640.00 กรัม
กว้าง23.00 ซม.
สูง26.80 ซม.
หนา4.50 ซม.
พิมพ์ครั้งที่พิมพ์ครั้งที่ 1 กันยายน พ.ศ.2562
สำนักพิมพ์มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

กรมพระจันทบุรี

ผู้เขียน : มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา


มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา จัดพิมพ์ขึ้นใหม่เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ วันที่ 12 สิงหาคม 2559