ตะกร้าสินค้า

คุณสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนสินค้าจากรายการด้านล่างได้

สินค้า ราคา จำนวน ราคารวม
ไม่มีรายการสินค้าที่เลือกไว้

ISBN9789740217060
ปกหนังสืออ่อน
กระดาษกรีนรีด
จำนวนหน้า312 หน้า
น้ำหนัก360.00 กรัม
กว้าง14.50 ซม.
สูง21.00 ซม.
หนา1.50 ซม.
พิมพ์ครั้งที่พิมพ์ครั้งที่ 2 : กรกฏาคม 2563
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์มติชน

COVID-19 โรคระบาดแห่งศตวรรษ

ผู้เขียน : ดร.นำชัย ชีววิวรรธน์

ใหม่ ขายดี

เนื้อหาวิชาการแข็งแรง ให้ความรู้โรคระบาดในอดีตอย่างเป็นลำดับตามยุคสมัยให้เห็นภาพความต่อเนื่อง รวมถึงข้อเสนอแนะที่น่าเชื่อถือระดับโลก


“โควิด-19” คือโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ ที่กลายเป็นโรคระบาดไปทั่วโลก (Pandemic) สร้างความเสียหายแก่มนุษยชาติในทุกมิติ ตั้งแต่ระดับความเป็นความตาย เศรษฐกิจ การเมือง สังคม ฯลฯ ดร.นำชัย ชีววิวรรธน์ ได้รวบรวมเรียบเรียงข้อมูลตั้งแต่ประวัติศาสตร์โรคระบาดในอดีตที่ผ่านมา สรุปสถานการณ์ไทม์ไลน์การเกิดขึ้นของโรคโควิด ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จนถึงวันที่ 26 มีนาคม 2563(วันปิดต้นฉบับ) จากจุดเริ่มต้นที่เมืองอูฮั่น ประเทศจีน ขยายลุกลามไปทั่วโลก ชี้ให้เห็นถึงผลกระทบด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้น ทั้งทางเศรษฐกิจการเงินสังคมวิถีชีวิต และการคาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการแพทย์จะช่วยให้เรารอดพ้นได้อย่างไร พร้อมทั้งนำเสนอวิธีการรับมือในระดับสาธารณสุขของรัฐ และการดูแลป้องกันตัวเองระดับบุคคล ปิดท้ายด้วยแหล่งข้อมูลสำคัญทั่วโลกให้ผู้อ่านได้ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม หนังสือเล่มนี้จึงถือเป็นคู่มือโรคระบาดและสรุปเรื่องราวโรคโควิด-19 ไว้อย่างรอบด้าน
PART I โควิด-19 มาจากไหน

บทนำ:โรคอุบัติใหม่และผลกระทบ
1. ประวัติศาสตร์ย่อของโรคติดต่อ
2. กำเนิดโรคอุบัติใหม่
3. ภาพรวมการรับมือโรคอุบัติใหม่
4. โรคซาร์ส ญาติใกล้ชิดของโควิด-19

PART II การรุกคืบของโควิด-19

5. มกราคม : ศึกใหญ่ในจีน
6. บทเรียนสำคัญจากประเทศจีน : อู่ฮั่นโมเดล
7. กุมภาพันธ์ : แพร่กระจายครบทุกทวีป
8. เดือนที่สาม : “แพนเดมิก” อย่างเป็นทางการ
9. คาดการณ์การระบาด

PART III ผลกระทบด้านต่างๆ จากโควิด-19

10. ผลกระทบทางเศรษฐกิจ
11. ผลกระทบทางสังคมและอื่นๆ
12. จะเป็นอย่างไรต่อไป

PART IV การรับมือโควิด-19

13. แผนรับมือด้านสาธารณสุข
14. ข้อแนะนำการปฏิบัติตน

PART V แหล่งข้อมูลสำคัญ

15. แหล่งข้อมูลทั้งไทยและเทศที่ควรติดตาม


ที่มาของภาพและตาราง

เกี่ยวกับผู้เขียน