ตะกร้าสินค้า

คุณสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนสินค้าจากรายการด้านล่างได้

สินค้า ราคา จำนวน ราคารวม
ไม่มีรายการสินค้าที่เลือกไว้

฿ 390.00

฿ 332.00

สินค้าหมด

ISBN9789740217008
ปกหนังสืออ่อน
กระดาษIvory
จำนวนหน้า352 หน้า
น้ำหนัก450.00 กรัม
กว้าง14.50 ซม.
สูง21.00 ซม.
หนา1.80 ซม.
พิมพ์ครั้งที่พิมพ์ครั้งที่ 3
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์มติชน

ตามรอยอาทิตย์อุทัย : แผนสร้างชาติไทยสมัยคณะราษฎร

ผู้เขียน : ณัฐพล ใจจริง

ใหม่ หมดสต๊อก

ทดลองอ่านที่ https://joom.ag/fuPC

เรื่องย่อ

หลังการปฏิวัติ 2475 คณะราษฎรดำเนินนโยบายพัฒนาชาติให้เป็นสมัยใหม่ โดยทิ้งแผน "ตะวันตกโมเดล" ของรัฐบาลระบอบเก่าไว้เบื้องหลัง และตามรอย "ญี่ปุ่นโมเดล" มหาอำนาจใหม่ในเอเชีย

การก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำใหม่ในเอเชียของญี่ปุ่นในช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2 ส่งผลให้สังคมไทยมีความตื่นตัวและตื่นเต้นต่อการพัฒนาอันก้าวกระโดดของญี่ปุ่นอย่างมาก ดังเห็นได้จากความสนใจของ ปัญญาชน ข้าราชการ และนักหนังสือพิมพ์มากมายที่ต่างยกให้ญี่ปุ่นเป็นโมเดลในการสร้างชาติ และรัฐบาลคณะราษฎรก็ได้ส่งคนไปดูงานที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นจำนวนมาก

ในขณะเดียวกัน ญี่ปุ่นเวลานั้นก็กำลังมองหาพันธมิตรชาติเอเชีย เพื่อต่อต้านอิทธิพลตะวันตก

เมื่อความต้องการของทั้ง 2 ชาติลงรอยกัน จึงกลายเป็นการสถาปนาความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างไทยและญี่ปุ่น อันนำไปสู่การสร้างชาติสมัยใหม่ภายใต้รัฐบาลคณะราษฎร

คำนำเสนอ“เมื่อชนชั้นนำไทย ถวิลหาญี่ปุ่น และ Japanization”
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. ชาญวิทย์ เกษตรศิริ

๑ บทนำ

๒ เมื่ออาทิตย์ทอแสง :ญี่ปุ่นในฐานะศูนย์อำนาจใหม่ของเอเชีย

 • ญี่ปุ่นช่วงต้นพุทธศตวรรษที่ ๒๕ ในสายตาของสามัญชน นักปฏิรูปและนักปฏิวัติไทย

๓ อรุณรุ่งของระบอบประชาธิปไตยไทย ภายใต้ระเบียบเอเชียใหม่

 • ความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่นภายหลังการปฏิวัติ ๒๔๗๕
 • ญี่ปุ่นกับการสนับสนุนระบอบประชาธิปไตยไทย ในช่วงแรกเริ่ม
 • ท่าทีของญี่ปุ่นต่อการเยือนของรัฐมนตรีไทย ๕๗

๔ เมื่อสังคมไทยมองไปยังญี่ปุ่น

 • หนังสือการเมืองเล่มเล็กกับกระแสตื่นตัวของสังคมไทย

๕ มองตะวันออก :คณะราษฎรทัศนาการพัฒนาประเทศญี่ปุ่น

 • คณะราษฎรกับมหาอำนาจใหม่
 • เมื่อคณะราษฎรเยือนญี่ปุ่น
 • การดูงานกิจการตำรวจญี่ปุ่นของขุนศรีศรากร
 • คณะราษฎรสายทหารเรือกับการดูงานการทหารในญี่ปุ่น
 • การดูงานการพัฒนาประเทศญี่ปุ่นของหลวงกาจสงคราม

๖ “ญี่ปุ่นกำลังก้าวหน้า สยามจะก้าวตามไม่ได้หรือ” : ความมุ่งหวังของผู้แทนราษฎร

 • ผู้แทนราษฎรชุดแรกดูงานการพัฒนาประเทศญี่ปุ่น
 • สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเยือนเกาหลีและแมนจูกัว

๗ การนำเข้าวิทยาการ : เมื่อข้าราชการไทยเยือนญี่ปุ่น

 • จากเคนโดถึงโรงเรียนอนุบาล : การดูงานของข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ
 • ทหารบกดูงานการทหารแต่เห็นความเข้มแข็ง ทางวัฒนธรรมของญี่ปุ่น
 • กองทัพเรือไทยกับการนำเข้าวิทยาการเรือดำน้ำ และการพาณิชย์นาวี
 • กองทัพบกกับการนำเข้าวิทยาการทหาร
 • นานาวิทยาการจากญี่ปุ่น : กิจการตำรวจ ผังเมือง ศุลกากร วิทยุกระจายเสียง และการแพทย์

๘ “ไชโยนาระ” :นักศึกษาและปัญญาชนเยือนแดนซากุระ

 • คณะทูตวัฒนธรรมไทยไปญี่ปุ่น
 • กุหลาบ สายประดิษฐ์ ปัญญาชนในแดนซากุระ
 • การทัศนศึกษาในญี่ปุ่นของนักศึกษาไทย
 • ญี่ปุ่นก่อนสงครามโลกครั้งที่ ๒ ของบุญช่วย ศรีสวัสดิ์

๙ จาก “วิถีทางแห่งรัฐธรรมนูญ” สู่ “สร้างชาติ”

 • การก่อตัวของนโยบายการพัฒนาประเทศของรัฐบาล ภายหลังการปฏิวัติ ๒๔๗๕
 • การเปลี่ยนแปลงโลกทัศน์และวิทยาการภายในสังคมไทย
 • การสร้างความเป็นสมัยใหม่ทางเศรษฐกิจ การสร้างความเป็นสมัยใหม่ทางสังคมและวัฒนธรรม
 • “ไทยมหาอำานาจ”การขยายอำนาจทางการทหาร

๑๐ เมื่ออาทิตย์อัสดง