ตะกร้าสินค้า

คุณสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนสินค้าจากรายการด้านล่างได้

สินค้า ราคา จำนวน ราคารวม
ไม่มีรายการสินค้าที่เลือกไว้

ISBN9789740217206
ปกหนังสืออ่อน
กระดาษกรีนรีด
จำนวนหน้า464 หน้า
น้ำหนัก675.00 กรัม
กว้าง16.50 ซม.
สูง24.00 ซม.
หนา2.50 ซม.
พิมพ์ครั้งที่พิมพ์ครั้งที่ 1 : กันยายน 2563
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์มติชน

ชันสูตรประวัติศาสตร์ ไขปริศนาพระนารายณ์

ผู้เขียน : รองศาสตราจารย์พิเศษ นพ. เอกชัย โควาวิสารัช

ใหม่

ประวัติศาสตร์สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ยังเหลือปริศนาอีกมากที่ยังไม่คลี่คลาย !

การศึกษาประวัติศาสตร์ยุคสมเด็จพระนารายณ์มหาราชที่แล้วมา มักถูกบดบังไปด้วยคำถามเชิงว่า "ฝรั่งเศสต้องการจะยึดสยามจริงหรือไม่" หรือ "พระเพทราชากับฟอลคอน ใครถูก ใครผิด กันแน่" ซึ่งคำถามดังกล่าวก็ได้มีนักประวัติศาสตร์ไขความไปมากแล้ว แต่ใช่ว่าจะทำให้ "พระนารายณ์ศึกษา" หมดสิ้นคำถามหรือประเด็นที่ศึกษาไป

คุณหมอเอกชัย โควาวิสารัช ได้ทำการชันสูตรพงศาวดาร ชำแหละประวัติศาสตร์ เพื่อไขปริศนาที่ยังคลุมเคลือในประวัติศาสตร์สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช นับตั้งแต่เรื่องเล่าเสียงกระซิบต่อชาติกำเนิดของพระเพทราชาและหลวงสรศักดิ์ (พระเจ้าเสือ) ที่ลือกันว่ามีเชื้อเจ้าไม่ใช่สามัญชน, เรื่องจ้าวแม่วัดดุสิต ผู้จดบันทึกเรื่องราวในแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชว่ามีตัวตนจริงหรือไม่, ความสัมพันธ์อันซับซ้อนระหว่างพระเพทราชากับชาวฝรั่งเศส รวมไปถึงสาเหตุการสวรรคตของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

เชื่อได้เลยว่า ประวัติศาสตร์สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเมื่อถึงมือคุณหมอเอกชัยแล้ว โรคที่ชื่อว่า "ปริศนาของประวัติศาสตร์" คงจะได้หายไปปลิดทิ้ง
๑ สมเด็จพระเจ้าปราสาททองเป็นพระราชโอรสลับของสมเด็จพระเอกาทศรถจริงหรือ

๒ พระราชบิดาและพระราชมารดาของสมเด็จพระเพทราชาคือใคร

๓ สมเด็จพระเจ้าเสือเป็นพระราชโอรสลับของสมเด็จพระนารายณม์หาราชจริงหรือ

๔ เจ้าฟ้าอภัยทศและเจ้าฟ้าน้อยเป็นพระอนุชาหรือพระราชโอรสลับของสมเด็จพระนารายณม์หาราช

๕ พระปีย์เป็นพระราชโอรสลับของสมเด็จพระนารายณม์หาราชจริงหรือ

๖ จดหมายเหตุจากจ้าวแม่วัดดุสิตเขียนในสมัยสมเด็จพระนารายณม์หาราชจริงหรือ

๗ จ้าวแม่วัดดุสิตเป็นต้นพระราชวงศ์จักรีจริงหรือ

๘ สมเด็จพระนารายณม์หาราชหรือสมเด็จพระเจ้าเสือมีพระอาการลกูสวาท

๙ ชันสูตรฟอลคอน

๑๐ ฝรั่งเศสร่วมมือกับฟอลคอนทรยศต่อสยามจริงหรือ

๑๑ สงครามสยามกับฮอลันดา ค.ศ. ๑๖๖๔

๑๒ สงครามสยามกับอังกฤษ ค.ศ. ๑๖๘๗

๑๓ ขบถแขกมักกะสัน

๑๔ พระเพทราชาและหลวงสรศักดิ์ทรยศต่อสมเด็จพระนารายณม์หาราชจริงหรือ

๑๕ พระเพทราชาปฏิวิติสำเร็จได้อย่างไร

๑๖ สงครามสยามกับฝรั่งเศส ค.ศ. ๑๖๘๘

๑๗ สมเด็จพระนารายณม์หาราชเสด็จสวรรคตด้วยเหตุใด