ตะกร้าสินค้า

คุณสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนสินค้าจากรายการด้านล่างได้

สินค้า ราคา จำนวน ราคารวม
ไม่มีรายการสินค้าที่เลือกไว้

ISBN978-974-02-0672-9
ปกหนังสืออ่อน
กระดาษกระดาษปอนด์เหลือง
น้ำหนัก240.00 กรัม
พิมพ์ครั้งที่พิมพพ์ครั้งแรก : สำนักพิมพ์มติชน กันยายน 2553
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์มติชน

ย่างก้าวคนเดินตรอก

ผู้เขียน : ดร.วีรพงษ์ รามางกูร


รวมบทความเล่นที่ 9 จากคอลัมน์ "คนเดินตรอก" ในหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ

“ย่างก้าวคนเดินตรอก” หรือรวมบทความ “คนเดินตรอก” เล่มที่ 9 นี้ เป็นบันทึกย่อเศรษฐกิจการเมืองไทยในห้วงที่มีความแตกแยก แบ่งฝักแบ่งฝ่าย ขณะที่เศรษฐกิจโลกอยู่ในห้วงของวิกฤตสหรัฐอเมริกาที่ยังไม่มีคำตอบว่าจะจบอย่างไร

เปรียบเสมือนบันทึกประวัติศาสตร์เศรษฐกิจการเมืองของประเทศไทยและเศรษฐกิจโลกต่อสถานการณ์เหตุการณ์สำคัญๆ พร้อมคำวิพากษ์ทั้งบวกและลบ รวมทั้งข้อเสนอแนะต่างๆ

หนังสือในชุด “คนเดินตรอก” ทุกเล่มจึงเป็นบันทึกย่อที่ค่อนข้างครบถ้วน สั้น กระชับ และชัดเจนในทุกมิติ เพื่อให้เป็นคู่มือสำหรับผู้สนใจต่อไป