ตะกร้าสินค้า

คุณสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนสินค้าจากรายการด้านล่างได้

สินค้า ราคา จำนวน ราคารวม
ไม่มีรายการสินค้าที่เลือกไว้

ISBN9789740217374
ปกหนังสืออ่อน
กระดาษIvory
จำนวนหน้า384 หน้า
น้ำหนัก480.00 กรัม
กว้าง14.50 ซม.
สูง21.00 ซม.
หนา1.50 ซม.
พิมพ์ครั้งที่2 : กุมภาพันธ์ 2566
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์มติชน

หลังบ้านคณะราษฎร : ความรัก ปฏิวัติ และการต่อสู้ของผู้หญิง

ผู้เขียน : ชานันท์ ยอดหงษ์

ใหม่

คำกล่าวที่ว่า ผู้หญิงไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง วลีที่บิดเบือนความจริงที่สุดในประวัติศาสตร์ฉบับ "ปิตาธิปไตย"

ในหน้าประวัติศาสตร์การปฏิวัติ 2475 ตามความรับรู้ทั่วไป บทบาทคณะราษฎรที่เป็น "ผู้ชาย" ได้รับการบันทึกซ้ำแล้วซ้ำเล่าในฐานะผู้ก่อการล้มสมบูรณาญาสิทธิราชย์จนนำไปสู่ระบอบประชาธิปไตย แต่นั่นเป็นเพียงบทบาท "หน้าฉาก" ที่สถิตในภาพจำการปฏิวัติ 2475 เท่านั้น การเคลื่อนไหวของคณะราษฎรที่เป็นทั้ง "ผู้ชาย" และ "สามี" จะไม่สำเร็จเลย หากไร้ซึ่งการหนุนช่วยจาก "ผู้หญิง" ที่เป็น "ภรรยา" ที่ถูกซ่อนบทบาทอยู่ "หลังฉาก"

กลุ่มภรรยาคณะราษฎรนั้นคอยให้คำปรึกษาช่วยตัดสินใจ สร้างเครือข่ายการเมือง ทำธุรกิจหารายได้เลี้ยงครอบครัว เจรจาต่อรอง รวมถึงช่วยเหลือสามีในยามต้องเผชิญภัยทางการเมือง เช่นนี้แล้ว หากจะกล่าวว่า "ผู้หญิง" ไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองก็คงจะละเลยบางหน้าสำคัญของประวัติศาสตร์ไปอย่างน่าเสียดาย

หนังสือเล่มนี้คืนพื้นที่ให้ภรรยาคณะราษฎรได้ประกาศตัวตนในการปฏิวัติ 2475 เพื่อพิสูจน์ว่า "หลังบ้าน" ที่คณะราษฎรอาศัยหลับนอนร่วมชายคากับภรรยานั้น สัมพันธ์กับการปฏิวัติ การสร้างชาติ และการสร้างประชาธิปไตยมิอาจแยกออกจากกันได้


สารบัญ

๑.การหาคู่ครองของคณะราษฎร

 • การเกิดขึ้นของรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชย์คณะราษฎร และ “หญิงสมัยใหม่”
 • การต่อสู้ทางการเมืองของราษฎรหญิง
 • “หญิงสมัยใหม่” ที่ได้เป็นภรรยาคณะราษฎร
๒.การเมือง เรื่องแต่งงานของคณะราษฎร
 • การสร้างเครือข่ายนักปฏิวัติ
 • เครือข่ายภรรยาคณะราษฎร
 • การแต่งงานในฐานะเครื่องมือทางการเมือง
 • การประนีประนอมทางการเมืองระหว่างคณะราษฎรกับ “คณะเจ้า” ผ่านการแต่งงาน
 • การขยายเครือข่ายของคณะราษฎรผ่านการแต่งงาน
๓.การเมืองของภรรยาคณะราษฎร
 • การเคลื่อนไหวต่อสู้ทางการเมืองจาก “หลังบ้าน”
 • บทบาททางการเมืองบนพื้นที่สาธารณะ
๔.“ละเอียด พิบูลสงคราม”ภรรยาคณะราษฎร ผู้เรืองอำนาจมากกว่าใคร
 • การสถาปนาอำนาจจาก “หลังบ้าน”
 • การเคลื่อนไหวทางการเมืองบนพื้นที่สาธารณะ
 • อิทธิพลทางการเมือง
 • ภาพลักษณ์ทางการเมือง
๕.การเคลื่อนไหวทำลายคณะราษฎร ของหญิงกลุ่มกษัตริย์นิยม
 • ขบวนการโต้กลับทางการเมืองของกลุ่มปฏิปักษ์การปฏิวัติ
 • การช่วงชิงความหมาย “หญิงสมัยใหม่”ของหญิงกลุ่มกษัตริย์นิยม
 • การช่วงชิงวัฒนธรรมประจำชาติฝ่ายหญิงของหญิงกลุ่มกษัตริย์นิยม
๖.ภรรยาคณะราษฎร หลังยุคคณะราษฎร
 • การธำรงรักษาอุดมการณ์ปฏิวัติ ๒๔๗๕
 • ประวัติศาสตร์และเรื่องเล่าจากปากภรรยา
 • การพิทักษ์ชื่อเสียงเกียรติประวัติสามีและคณะราษฎร
 • การนิพนธ์ประวัติศาสตร์ปฏิวัติ ๒๔๗๕ฉบับเฉลิมพระเกียรติ