ตะกร้าสินค้า

คุณสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนสินค้าจากรายการด้านล่างได้

สินค้า ราคา จำนวน ราคารวม
ไม่มีรายการสินค้าที่เลือกไว้

ISBN9789740217367
ปกหนังสืออ่อน
กระดาษIvory
จำนวนหน้า344 หน้า
น้ำหนัก390.00 กรัม
กว้าง14.50 ซม.
สูง18.50 ซม.
หนา1.80 ซม.
พิมพ์ครั้งที่พิมพ์ครั้งที่ 2 : พฤษภาคม 2564
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์มติชน

สงครามเย็น (ใน)ระหว่าง โบว์ขาว

ผู้เขียน : กนกรัตน์ เลิศชูสกุล

ใหม่

“อ่าน” โลกทัศน์ ตัวตนของคนต่างรุ่น ต่างวัย ต่างวัฒนธรรม ต่างอุดมการณ์ทางการเมือง

“สำรวจ” ปรากฏการณ์ทางการเมืองครั้งสำคัญของไทยในปี พ.ศ. 2563 ทำความเข้าใจรายละเอียดอันซับซ้อนภายในความขัดแย้ง และ “ฟัง” เสียง ของพวกเขาจากพื้นที่การชุมนุมจริง

“ทบทวน” “ตั้งคำถาม” และ “เขียน” คำตอบใหม่ในใจร่วมกัน ว่าเราจะก้าวข้ามความขัดแย้งและอยู่ร่วมกันท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงที่ไม่หยุดยั้งนี้อย่างไร

ท่ามกลางความขัดแย้งทางการเมืองอันร้อนระอุ “สงครามเย็น(ใน) ระหว่างโบว์ขาว” งานศึกษาชิ้นสำคัญของกนกรัตน์ เลิศชูสกุล ขอเชิญชวนนักอ่านกลับเข้าไปทำความเข้าใจความต่างและความขัดแย้งที่ดูคล้ายไม่มีวันจะลงรอยระหว่างผู้ใหญ่ “รุ่นสงครามเย็น” และคนหนุ่มสาว “รุ่นโบว์ขาว” ผ่านการทบทวนประวัติศาสตร์ เงื่อนไขที่รายล้อม และเข้าไปรับฟัเสียงต่างมุมจากการสัมภาษณ์ในพื้นที่ชุมนุมจริง รวมถึงข้อเสนอถึงคน “รุ่น (ใน) ระหว่าง” ผู้ติดอยู่กึ่งกลางระหว่างยุคสมัยและอุดมการณ์ซึ่งอาจเป็นอีกหนึ่งกุญแจสำคัญในการเชื่อมประสานรอยร้าวและความขัดแย้งที่ไร้ทางออก