ตะกร้าสินค้า

คุณสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนสินค้าจากรายการด้านล่างได้

สินค้า ราคา จำนวน ราคารวม
ไม่มีรายการสินค้าที่เลือกไว้

ISBN9786165656801
ปกหนังสือแข็ง
น้ำหนัก1395.00 กรัม
กว้าง23.70 ซม.
สูง23.70 ซม.
หนา3.00 ซม.
สำนักพิมพ์วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

สุสานหลวงวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

แนะนำ

สุสานหลวง วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เรียบเรียงโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มลฤดี สายสิงห์ และนายแพทย์ณัฐ ไกรภัสสร์พงษ์ ให้ความรู้ในส่วนพื้นที่พิเศษของวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามคือสุสานหลวงสำหรับจุฬาลงกรณราชสันตติวงศ์ คือสถานที่เก็บพระสรีรางคาร พระสรีระ และพระอังคารของพระภรรยาเจ้า พระราชโอรสธิดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่อนุสาวรีย์ทุกแห่งมีความงดงาม มีศิลปะ และมีความหมายอยู่ในตัว