ตะกร้าสินค้า

คุณสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนสินค้าจากรายการด้านล่างได้

สินค้า ราคา จำนวน ราคารวม
ไม่มีรายการสินค้าที่เลือกไว้

ISBN9786165656702
ปกหนังสืออ่อน
น้ำหนัก640.00 กรัม
กว้าง16.00 ซม.
สูง24.00 ซม.
หนา1.80 ซม.
สำนักพิมพ์วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

พระประวัติ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประดิฐวรการ

แนะนำ

ประวัติพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประดิฐวรการ แม่กองสร้างวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม พุทธศักราช 2412-2428 เรียบเรียงโดย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ถนอม บรรณประเสริฐ และนางรัชดา โชติพานิช พระองค์เจ้าประดิฐวรการนั้น ทรงเป็นศิลปินเอกพระองค์หนึ่งของกรุงรัตนโกสินทร์ ทรงอำนวยการก่อสร้างวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามมาแต่แรกเริ่ม ได้ทรงฝากฝีพระหัตถ์ในการปั้นแบบพระพุทธรูปสำคัญในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวไว้หลายองค์ ทั้งพระประวัติและผลงานของพระเองก็ไม่เป็นที่รู้จักกันดีมากนัก หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้เห็นภาพพระราชนิยมในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวต่องานพุทธศิลป์ และรูปแบบศิลปะแบบพระองค์เจ้าประดิฐวรการที่ชัดเจนยิ่งขึ้น