ตะกร้าสินค้า

คุณสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนสินค้าจากรายการด้านล่างได้

สินค้า ราคา จำนวน ราคารวม
ไม่มีรายการสินค้าที่เลือกไว้

ISBN9789748097398
ปกหนังสือแข็ง
จำนวนหน้า324 หน้า
น้ำหนัก785.00 กรัม
กว้าง19.50 ซม.
สูง27.00 ซม.
หนา2.50 ซม.
สำนักพิมพ์มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

นามานุกรมวรรณคดีไทย ชุดที่ 2


หนังสือนามานุกรมวรรณคดีไทย ชุดที่ 2 จัดพิมพ์เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญชนมายุ 50 พรรษา 2 เมษายน 2548

นามานุกรมวรรณคดีไทย ชุดที่ 2 ชื่อผู้แต่ง นี้ ได้รวบรวมชื่อผู้แต่งจากผลงานที่ปรากฎใน

นามานุกรมวรรณคดีไทย ชุดที่ 1 ชื่อวรรณคดี มาจัดทำคำอธิบาย มีเนื้อหาโดยสรุปเกี่ยวกับประวัติ

ผู้แต่งและผลงาน และได้มอบหมายให้อาจารย์และผู้เชี่ยวชาญวรรณคดีไทยจากสถาบันต่างๆ เป็น

ผู้เรียบเรียงคำอธิบาย โดยชื่อผู้เรียบเรียงจะปรากฏอยู่ท้ายคำอธิบาย ทั้งนี้มีคณะบรรณาธิการตรวจทานความถูกต้องและความสอดคล้องกับเรื่องอื่น ๆไปตลอดทั้งเล่ม