ตะกร้าสินค้า

คุณสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนสินค้าจากรายการด้านล่างได้

สินค้า ราคา จำนวน ราคารวม
ไม่มีรายการสินค้าที่เลือกไว้

฿ 6,200.00

฿ 5,580.00

หยิบใส่รถเข็น

ISBN9786164120587
ปกหนังสือแข็ง
น้ำหนัก12000.00 กรัม
กว้าง18.00 ซม.
สูง25.00 ซม.
หนา38.00 ซม.
สำนักพิมพ์มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

ชาตกฏฺฐกถาย 1 ชุด (11 เล่ม)


มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้จัดพิมพ์หนังสือชาตกฏฺฐกถา หรือ นิบาตชาดก ฉบับภาษาบาลี”
เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559
หนังสือชาตกฏฺฐกถา มี 11 เล่ม ประกอบด้วย ภาค 1 ถึงภาค 10 รวม 10 เล่ม และภาคผนวก 1 เล่ม
รวมทั้งสิ้น 11 เล่ม


รูปอื่นๆ