ตะกร้าสินค้า

คุณสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนสินค้าจากรายการด้านล่างได้

สินค้า ราคา จำนวน ราคารวม
ไม่มีรายการสินค้าที่เลือกไว้

ISBN9789740217756
ปกหนังสืออ่อน
กระดาษกรีนรีด
จำนวนหน้า352 หน้า
น้ำหนัก565.00 กรัม
กว้าง16.50 ซม.
สูง24.00 ซม.
หนา1.50 ซม.
พิมพ์ครั้งที่พิมพ์ครั้งที่ 2 : เมษายน 2565
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์มติชน

ทหารของพระราชา

ผู้เขียน : เทพ บุญตานนท์

ใหม่

ก่อร่างกษัตริย์นิยมในกองทัพไทย พ.ศ. ๒๔๑๑-๒๕๐๐

อ่านความหมายและความสำคัญของพิธีกรรมและพระราชกรณียกิจทางทหารของพระมหากษัตริย์หลังการปฏิรูปประเทศให้เป็นสมัยใหม่ พิจารณาลงไปในการก่อร่างสร้างความจงรัก-รอยร้าวในความภักดี ย้อนสำรวจความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับกองทัพไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจนถึง พ.ศ. ๒๕๐๐


1 บทนำ

1.1 พระมหากษัตริย์กับพิธีกรรมและกิจกรรมทางทหาร
1.2 พระมหากษัตริย์ในฐานะจอมทัพของชาติ

2 ก่อร่างความจงรัก

2.1 ระบบชนชั้นกับความไม่มั่นคงในราชบัลลังก์
2.2 โรงเรียนนายร้อย
2.3 ตราพระราชบัญญัติเกณฑ์ทหาร รัตนโกสินทรศก ๑๒๔
2.4 พิธีกรรมทางทหารกับการสร้างสำนึกแห่งความจงรักภักดี
2.5 ธงชัยเฉลิมพล
2.6 งานรื่นเริงประจำปี
2.7 พิธีทูลเกล้าฯ ถวายพระคทาจอมพลแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

3 รอยร้าวในความภักดี

3.1 ช่วงเวลาอันยากลำบากของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในกองทัพ
3.2 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวกับบทบาทจอมทัพของชาติ
3.3 พิธีกรรมและความเชื่อกับการส่งเสริมภาพลักษณ์ทางทหาร

4 เมื่อโมงยามไม่อาจผันแปร

4.1 ราชบัลลังก์ที่เป็นภาระ
4.2 กองทัพของพระราชา
4.3 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวกับสถานะจอมทัพของชาติ
4.4 พิธีกรรมทางทหารกับการปลูกฝังความจงรักภักดี

5 ใต้ฟ้าที่พลิกผัน

5.1 จอมพล ป. พิบูลสงครามกับนโยบายต่อต้านสถาบันพระมหากษัตริย์
5.2 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาทิตย์ทิพอาภากับคณะราษฎร
5.3 จอมพล ป. พิบูลสงครามกับนโยบายทางทหาร
5.4 จอมพล ป. พิบูลสงครามกับพิธีกรรมทางทหาร

6 อำนาจที่สั่นคลอน

6.1 สมัยที่ ๒ ของจอมพล ป. พิบูลสงครามในตำแหน่งนายกรัฐมนตรี
6.2 พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ ในฐานะตัวกลางของราชสำนักกับรัฐบาล
6.3 จอมพล ป. พิบูลสงครามกับการฟื้นฟูบทบาททางการเมืองของพระมหากษัตริย์
6.4 การแสวงหาการสนับสนุนจากโลกตะวันตก
6.5 แผนการเสด็จฯ เยือนต่างประเทศ

7 บัลลังก์จอมทัพ

7.1 การฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างจอมพล ป. กับสถาบันพระมหากษัตริย์
7.2 การกลับมาของกรมทหารรักษาพระองค์
7.3 พิธีพระราชทานกระบี่ให้แก่นักเรียนนายร้อยและนายเรือที่สำเร็จการศึกษา
7.4 การรักษาความสัมพันธ์ระหว่างพระมหากษัตริย์กับทหาร
7.5 ธงชัยเฉลิมพลกับพระมหากษัตริย์
7.6 เพลงมาร์ชราชวัลลภ: เพลงสำหรับทหารของพระราชา
7.7 พระราชทานชื่อค่ายทหาร
7.8 การทอดพระเนตรการซ้อมรบและการเสด็จฯ เยี่ยมทหารต่างจังหวัด